WELCOME TO MARINAPOMORAC.COM
SOON THERE WILL BE SOME UPDATES TO SITE.
STAY TUNED!

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

Poštovani zapovjednici jahte i voditelji brodice 
*i oni koji će to tek postati

Kako je za većinu tečajeva jedini preduvjet zdravstvena sposobnost, a ne traži se vrijeme provedeno u navigaciji, nekima je teško "pohvatati" cjelokupno gradivo koje se obrađuje na tečajevima, pogotovo ovim kraćim od jednog ili tri dana.


S tim u vidu pripremila sam video upute koje možete koristiti da bi se lakše pripremili za tečaj (ne za ispit).


Kad već uvjeti tečaja dozvoljavaju da dođete "s ulice" na tečaj onda je prijeko potrebno da na tečaj dođete pripremljeni i da proučite gradivo koje će se obrađivati na samom tečaju.


Kako je ova web stranica prvenstveno namijenjena širem aspektu pomoraca ima dosta video uputa koje Vama nisu potrebne tako da ću ovdje navesti popis video uputa s linkovima na one koje smatram da bi bilo dobro da proučite prije dolaska na tečaj. Ako ste u školi bili dobar učenik i nije Vam problem zasukati rukave onda će vam možda i ove video upute biti sasvim dostatne da se adekvatno pripremite za ispit pri Lučkoj kapetaniji. Međutim, opcija u kojoj uz čips i televiziju upalite da Vam se vrte video upute u pozadini neće rezultirati nekom kvalitetom, stoga ipak ne savjetujem da ove video upute smatrate dovoljnom zamjenom za tečaj.

Zapovjednik jahte kategorije A,
Voditelji brodice A, B i C

Što bi trebali svladati prije dolaska na tečaj

Mjere u navigaciji


U navigaciji koristimo lučne (kutne) i satne mjere.

Lučne (kutne) mjere se izražavaju u stupnjevima, minutama i sekundama. Lučne mjere mogu se mjeriti u luku od 0° - 90° i 0° - 360°.

Jedan stupanj ima 60 minuta, a jedna minuta ima 60 sekundi.


Pretvaranje:

0,4 stupnja = 24 minute 0,4° = 0° 24'

0,5 stupnjeva = 30 minuta 0,5° = 0° 30'

0,6 stupnjeva = 36 minuta 0,6° = 0° 36'

123° 36' 24'' = 123° 36,4' = 123,60667°


Satne mjere se izražavaju u satima, minutama i sekundama. Satne mjere se mjere od 00h do 24h.

Jedan sat ima 60 minuta, a jedna minuta ima 60 sekundi.

1 minuta lučne mjere nije isto kao i 1 minuta satne mjere.


Pretvaranje:

0,1 sat = 6 minuta 0,1h = 00:06:00

0,3 sata = 18 minuta 0,3h = 00:18:00

0,9 sati = 54 minute 0,9h = 00:54:00


Zbrajanje kutova

16° 32' 30'' + 12° 22' 06' = 28° 54' 36''

39,81° + 19,47° = 59,28°


Oduzimanje kutova

16° 32' 30'' - 12° 22' 06' = 4° 10' 24''

39,81° - 19,47° = 20,34°


Zbrajanje vremena

06:32:30 + 12:22:06 = 18:54:36

12:22:06 + 16:12:36 = 04:34:42 (jer smo prešli ponoć, 24)


Oduzimanje vremena

16:32:30 – 12:22:06 = 04:10:24

16:48:36 – 19:28:12 = 21:20:24 (jer smo prešli ponoć, 24)


Poveznica između satnih i kutnih mjera u navigaciji

Zemlja se rotira oko svoje osi. Vrijeme koje je potrebno da se zarotira za kut od 360° (puni okret) iznosi otprilike 24 sata.

Stoga, svaki sat vremena Zemlja se zarotira za kut od 15° odnosno Sunce se na horizontu u sat vremena prividno pomakne za kut od 15°.


Izračunajte koliko je sati proteklo ako se Sunce prividno pomaknulo za kut od 68° ?

Moramo kut od 68° (kutna mjera) izraziti u satnoj mjeri. Dijelimo kut s 15° da bi dobili kut izražen u satnim mjerama.

68°/15° na sat = 04:32  4 sata i 32 minute


Izračunajte koliko je sati proteklo ako se Sunce prividno pomaknulo za kut od 104° ?

Moramo kut od 104° (kutna mjera) izraziti u satnoj mjeri. Dijelimo kut s 15° da bi dobili kut izražen u satnim mjerama.

104°/15° na sat = 06:56 6 sati i 56 minuta

Zapovjednik jahte kategorije B

Najveća razlika između kategorije A i B što se tiče edukacije (osim povećane satnice) je u tome što zapovjednici jahte kategorije B imaju i Astronomsku navigaciju (oceansku navigaciju). Kako Astronomska navigacija znači i računanje, formule i digitrone s trigonometrijskim funkcijama, potrebno je da se i to znanje obnovi. Posebno je važno da na tečaj dođete s vlastitim digitronom kojeg znate koristiti u protivnom će biti teško pratiti predavanja.

Video upute koje bi vam mogle biti korisne/interesantne:
Astronomska navigacija

Nebeska sfera - prije nego počnemo s predavanjima iz astronomske navigacije jako je važno da se svi skupa prebacimo s percepcije strana svijeta na Merkartovoj karti (gdje je Sjever prividno gore) na stvarnu navigaciju po horizontu, obzoru odnosno videokrugu. Za rad u astronomskoj navigaciji važno je da zapamtimo da dijelimo horizont na dva dijela, na istočni od 0-180°i zapadni od 180-360°. Drugim riječima, u astronomskoj navigaciji kad opažamo nebesko tijelo i radimo proračun za njega prvo se pozicioniramo tako da vidimo to nebesko tijelo. Ako ga vidimo na azimutu od 0-180° okrećemo se prema točki istoka, a ako ga vidimo na azimutu od 180°- 360° okrećemo se prema točki zapada, bez obzira na kojoj smo geografskoj širini. 

Čvorovi - na linku upute i animacije za vezivanje čvorova
Njihov You tube kanal - animatedknots.com

Ispit pri kapetaniji za Voditelja brodice kategorije B i C, YMKA i YMKB najčešća pitanja:


1. Čitanje karte (plava boja, oznake, kablovi, sidro, svjetionik, podatci u naslovu karte i upozorenja, te ucrtavanje pozicije dobivene GPS sustavom)

2. Pozicija (širina-dužina), određivanje i ucrtavanje

3. Kurs, brzina broda, prevaljeni put (kategorija C i YMKA mora još znati i azimut, kategorija YMKB zanos, kurs preko dna i kroz vodu)

4. Izbjegavanje sudara - COLREG

5. Svjetlosni i zvučni signali

6. Oznaka svjetla, koća, ribarica, brod koji ne može ili je ograničene sposobnosti manevriranja

7. Plovidba kanalima, prednosti

8. Zabrana glisiranja unutar 300 m, red u lukama

9. Traženje pomoći MAY DAY, PAN PAN, SECURITE (kako se zovu i kanali)

10. Čvorovi, vezivanje broda (pašnjak)

11. Spelovanje (Šibenik, Split, Kaprije) (napomena Š Č Đ Ć Ž se speluju istim slovom bez kvačice Š je SIERA jedanput izgovorena)

12. Nazivi djelova broda (na hrv.j. za kat B, na engleskom za kategoriju C, YMKA i YMKB), gaz, nadvođe, nadgrađe (draught, freeboard, superstructure), airdraught je od vodene linije do najviše točke broda, zbroj nadvođa i nadgrađa

13. Što učiniti ako se motor pregrije?

14. Vrste motora prema taktovima i gorivu, razlike diesel - benzin?

15. Razlika između brodice i jahte, unutarnje more, teritorijalno more, Dozvola za plovidbu brodice?

16. Atmosferski tlak, prognoza vremena, ciklona i anticiklona, bura i jugo?

17. YMKB - Definicije iz stabilnosti broda, dinamička, statička, uzdužna, poprečna. Osnovne točke stabilnosti broda.

18. YMKB - Osnovni astronomski trokut, određivanje pozicije pomoću dvije zvijezde i sa Suncem u razmaku vremena (usmeno opisati tijek)


Lučka kapetanija Šibenik : Ispit za VBKB i VBKC traje oko 5-15 minuta. Za YMKA 10-20 minuta. Za YMKB od 20-50 minuta po kandidatu.


Hvala svima koji su pokazali kolegijalnost te nakon položenog ispita javili što ih je pitalo i kako je protekao ispit.

Za dodatne informacije možete proučiti odličan tekst na linku Kompletan vodič Dozvole za  voditelja brodice od A do Z.

Sva propisana pitanja

POMORSKA PLOVIDBA (NAVIGACIJA)


 1. Vrste pomorskih karata
 2. Oznake i skraćenice na kartama
 3. Ažuriranje karata (OZP oglasom za pomorce)
 4. Elektronske karte
 5. Priručnici za navigaciju: peljari, popisi svjetionika, daljinari, ažuriranje priručnika
 6. Dubina mora: definicije, visoka i niska voda, struje i tablice morskih mijena
 7. Plovni putovi i balisaža, IALA sustav
 8. Sredstva za označavanje plovnih putova; kardinalne i lateralne oznake
 9. Položaj broda u obalnoj navigaciji (rad na karti):
  1. Ucrtavanje pozicije na kartu
  2. Očitavanje pozicije s karte
  3. Određivanje i ucrtavanje kursa pravoga
  4. Određivanje i ucrtavanje azimuta pravoga
  5. Određivanje prevaljenog puta i brzine
  6. Određivanje smjera i brzine zanosa
 10. Zapovjednik jahte: Položaj broda u oceanskoj navigaciji (rad na karti):
  1. Dobivanje pozicije broda osmatranjem nebeskih tijela
  2. Kontrola devijacije kompasa osmatranjem nebeskih tijela
  3. Ortodromska i loksodromska plovidba
 11. Plovidba u sustavu odvojenog prometa
 12. Kompas i magnetizam
 13. Magnetska varijacija
 14. Magnetska devijacija i kontrola devijacije
 15. Žiroskop - osnovna svojstva
 16. Radar - princip rada radara, mjerenje udaljenosti i kuta radarom
 17. ARPA radar – princip rada
 18. Satelitski navigacijski sustavi: GPS, Glonass
 19. Dubinomjeri: vrste, principi rada, pogreške
 20. Brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške
 21. Planiranje pomorskog putovanja
 22. Držanje straže
 23. Pomorske nezgode i postupci
 24. Sredstva za spašavanje - vrste, količina, oprema i obilježja brodica i jahti
 25. Splavi za spašavanje i brodice za spašavanje, oprema
 26. Osobna sredstva za spašavanje (prsluci, pojasi, termoodijela)
 27. Preživljavanje na moru - postupci u splavima i brodicama za spašavanje
 28. Pružanje prve pomoći
 29. Postupci u slučaju "Čovjek u moru";

MANEVRIRANJE


 1. Pravila o izbjegavanju sudara na moru (definicije i svjetla)
 2. Karakteristike jarbolnih svjetala za brod na motorni pogon, ribaricu, koću, jedrilicu, peljar, brod ograničene sposobnosti manevriranja, brod nesposoban za manevriranje, brod ograničen gazom
 3. Manevarske karakteristike brodica i jahti
 4. Oprema za manevriranje brodom
 5. Vrste sila koje djeluju tijekom manevriranja brodom
 6. Izboj i utjecaj izboja na manevriranje brodom
 7. Utjecaj vrste poriva i prijenosa snage na manevriranje brodom
 8. Interakcija, utjecaj između brodova pri mimoilaženju ili pretjecanju
 9. Postupak nakon sudara, udara ili nasukanja
 10. Manevar nakon pada čovjeka u more
 11. Sustav priveza, djelovanje priveznih konopa
 12. Manevriranje brodicom/jahtom u izvanrednim okolnostima
 13. Mornarske vještine (čvorovi)


METEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA


 1. Temperatura zraka
 2. Atmosferski tlak
 3. Standardni atmosferski tlak
 4. Vjetar, ruža vjetrova
 5. Bura, jugo maestral
 6. Ciklona
 7. Anticiklona
 8. Fronte
 9. Oblaci i oborine
 10. Magla
 11. Plima i oseka
 12. Morske struje i valovi
 13. Čitanje meteoroloških i oceanoloških karata
 14. Vremenska analiza i prognoza

POZNAVANJE BRODSKOG POSTROJENJA (MOTORISTIKA)


 1. Princip rada dvotaktnog diesel motora
 2. Princip rada četverotaktnog diesel motora
 3. Mjerni instrumenti na glavnoj razvodnoj ploči
 4. Sustav hlađenja glavnih motora i njihova kontrola
 5. Sustav podmazivanja glavnih i pomoćnih motora
 6. Rasvjetna tijela na brodu i njihova zamjena
 7. Električna razvodna ploča i njezina važnost u pogonu broda
 8. Akumulatori i njihovo održavanje
 9. Centrifugalne sísaljke i njihova primjena na brodu
 10. Postupak krcanja goriva na brodu
 11. Osigurači i njihovo održavanje
 12. Postupak gašenja požara na brodu u slučaju diesel motora i benzinskog motora
 13. Održavanje kormila i kormilarskog uređaja
 14. Upisi u dnevnik kod havarije
 15. Knjiga o uljima
 16. Postupak kod pada tlaka u motoru
 17. Kaljužni separator
 18. Sustav ulja za podmazivanje glavnog motora


POMORSKO PRAVO


 1. Brod - definicija
 2. Brodica - definicija
 3. Jahta - definicija
 4. Putnik - definicija
 5. Unutrašnje morske vode
 6. Teritorijalno more
 7. Suverenitet
 8. Pravo neškodljivog prolaska
 9. Područja plovidbe i kategorije plovidbe
 10. Upis jahte/brodice u očevidnik/registar
 11. Ulazak u luku i odlazak iz luke
 12. Oznaka/identifikacija brodice i jahte
 13. Tehnički pregled, osnovni, redovni i izvanredni
 14. Plovidba kanalima, prednosti
 15. Zabrana glisiranja, udaljenost od obale
 16. Dozvola za plovidbu brodice i jahte
 17. Obvezna oprema brodice i jahte
 18. Obvezne isprave i knjige
 19. Osiguranje brodice i jahte
 20. Popis posade i putnika (crew list)


STABILNOST BRODA


 1. Definicija stabilnosti broda
 2. Pozitivna stabilnost
 3. Negativna stabilnost
 4. Uzdužna i poprečna stabilnost broda
 5. Dinamička i statička stabilnost broda
 6. Osnovne točke stabilnosti broda
 7. Uvjeti plovnosti broda
 8. Trim broda
 9. Kut nagiba broda


RADIOKOMUNIKACIJA


 1. Rad s VHF uređajem te alternativa VHF-u kod odašiljanja MSI poruka
 2. MAYDAY poruka
 3. PAN PAN poruka
 4. SECURITE poruka
 5. Rutinska komunikacija – pozivanje drugog broda
 6. Spelovanje
 7. GMDSS
 8. EPIRB
 9. SART
 10. NAVTEX

Vježbe na karti

Koja prava dobivate?

Kao VBKA možete upravljati  brodicama za osobne potrebe duljine do 7 m, s porivnim uređajem snage do 15 Kw do 6 Nm
od obale i kopna.


Kao VBKB  možete upravljati do 12 Nm od obale kopna ili otoka u Jadranskom moru sa
Brodicama za prijevoz tereta i ribarskim brodicama
Brodicama za osobne potrebe
Jahtama do 30 BT-a za osobne potrebe
Jahtama do 30 BT-a koje se iznajmljuju bez posade
Brodicama za prijevoz putnika do 3 Nm od obale kopna ili otoka


Kao VBKC možete  upravljati svim vrstama brodica i jahti do 30 BT bez obzira na područje i namjenu plovidbe.


Kao YMKA  možete  upravljati svim vrstama brodica i jahti do 100 BT bez obzira na područje i namjenu plovidbe.


Kao YMKB  možete  upravljati svim vrstama brodica i jahti do 500 BT bez obzira na područje i namjenu plovidbe.


Sljedeća viša kategorija je časnik iznad 500 BT.