TM
Kvacica na c

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

NAUTIKA

- kalkulator sa trigonometrijskim funkcijama, iskustvo je pokazalo da su Casio modeli prikladni (molimo proučite video zapise kako bi mogli odabrati model digitrona koji odgovara vašem predznanju i potrebama)
- pernicu i školski pribor (tehničku olovku, gumicu, trokute, drvene bojice, oštrilo i markere za označavanje teksta, A4 bilježnicu)

Interpolacija podataka iz tablica objašnjena pomoću slovnih oznaka LINK PDF

Matematika mix#1 - Pravci. Polupravci. Dužina. Ravnina. Kutevi. Kružnica. Tetiva. Promjer. Tangenta. Vektori. Trigonometrijske funkcije.

Trigonometrijske funkcije i nautika

Kalkulator - kako se koristi kalkulator za rješavanje formula u Astronomskoj navigaciji?

Digitroni sa zagradom iza trigonometrijskih funkcija - Kako koristiti digitrone koji otvaraju zagradu nakon trigonometrijskih funkcija kod dvije osnovne formule - sinusov i kosinusov poučak?

Rebell digitron je moja preporuka jer je jako povoljan, a ima puno funkcija plus solarni pogon da ste mirni.

Najjeftinije se prodaje u Narodnim novinama, ali ga ima i Spar ponekad, te lokalni dućani kako kad. 

LINK

Interpolacija - kako se radi interpolacija podataka iz bilo koje tablice i bilo kojih podataka zadanih kao broj, kut ili vrijeme?

Trigonometrija

Trigonometrija je dio matematike koji proučava odnose među segmentima pravaca (dužinama) i kutovima trokuta na ravnini (ravninska trigonometrija) ili na površini kugle (sferna trigonometrija).

Polumjer je dužina koja spaja središte s bilo kojom točkom kružnice. Kružnica je određena središtem i polumjerom.

Tangenta dodiruje kružnicu u jednoj točki, diralištu.

Tetiva je spojnica dviju točaka na kružnici unutar kružnice.

Sekanta sječe kružnicu u dvije točke.

Promjer je najdulja tetiva, prolazi središtem kružnice i dva puta je veći od polumjera. Promjer svojim krajnjim točkama dijeli kružnicu na dvije polukružnice.