WELCOME TO MARINAPOMORAC.COM
SOON THERE WILL BE SOME UPDATES TO SITE.
STAY TUNED!

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

MEMENTO OSNOVNIH ZNANJA IZ OPĆIH PREDMETA

Matematika mix#1 - Pravci. Polupravci. Dužina. Ravnina. Kutevi. Kružnica. Tetiva. Promjer. Tangenta. Vektori. Trigonometrijske funkcije.

Trigonometrijske funkcije i nautika

Kalkulator - kako se koristi kalkulator za rješavanje formula u Astronomskoj navigaciji?

Digitroni sa zagradom iza trigonometrijskih funkcija - Kako koristiti digitrone koji otvaraju zagradu nakon trigonometrijskih funkcija kod dvije osnovne formule - sinusov i kosinusov poučak?

Rebell digitron je moja preporuka jer je jako povoljan, a ima puno funkcija plus solarni pogon da ste mirni.

Najjeftinije se prodaje u Narodnim novinama, ali ga ima i Spar ponekad, te lokalni dućani kako kad. 

LINK

Interpolacija - kako se radi interpolacija podataka iz bilo koje tablice i bilo kojih podataka zadanih kao broj, kut ili vrijeme?

Interpolacija podataka iz tablica objašnjena pomoću slovnih oznaka LINK PDF

Trigonometrija

Trigonometrija je dio matematike koji proučava odnose među segmentima pravaca (dužinama) i kutovima trokuta na ravnini (ravninska trigonometrija) ili na površini kugle (sferna trigonometrija).

Polumjer je dužina koja spaja središte s bilo kojom točkom kružnice. Kružnica je određena središtem i polumjerom.

Tangenta dodiruje kružnicu u jednoj točki, diralištu.

Tetiva je spojnica dviju točaka na kružnici unutar kružnice.

Sekanta sječe kružnicu u dvije točke.

Promjer je najdulja tetiva, prolazi središtem kružnice i dva puta je veći od polumjera. Promjer svojim krajnjim točkama dijeli kružnicu na dvije polukružnice.