TM
Kvacica na c

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

SVE ZA PRIPREMU ZA ISPIT ZA TREĆEG ČASNIKA PALUBE

LINK za folder PORUČNIČKI 
(za najnovije zadatke pogledajte po datumu dodavanja dokumenta)

3. ČASNIKA PALUBE U PRODAJI!
CIJENA 350KN PLUS DOSTAVA. 
PRIRUČNIK SADRŽI CJELOKUPNU TEORIJU NA PRINCIPU PITANJE - ODGOVOR. UPUTE ZA RJEŠAVANJE ZADATAKA SU ONLINE.  KUPNJOM PRIRUČNIKA PRUŽATE DOPRINOS ZA STVARANJE NOVIH VIDEO UPUTA I EDUKATIVNIH MATERIJALA. 

Osnovno o porezu, mirovinskom i davanjima

ČASNIK PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODOVIMA OD 500 BT ILI VEĆIMA (STCW II/1)

Uvjeti:

– ima najmanje 18 godina života,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C6 ovoga Pravilnika,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe kao vježbenik palube, od čega najmanje 6 mjeseci plovidbene službe mora biti ostvareno na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi, ili na jahti ali samo ako

  • Duljina jahte iznosi 24 m ili više,
  • Jahta je upisana za gospodarske svrhe,
  • Bruto tonaža odnosno snaga motora jahte odgovara onoj utvrđenoj u članku za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti.

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Pristupnik koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Priloga D, dio D2 (Temeljna sigurnost na brodu), D6B (Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini), D11 (GMDSS radiooperator), D12 (Upravljanje gašenjem požara), D17 (Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice), D19 (Medicinska prva pomoći), D44 (Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)), D45 (Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu), D47A (Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina), D48 (Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša), dužan je prije pristupanja ispitu savladati odnosne programe.

Potrebna dokumentacija za prijavu ispita

ISPRAVE POTREBNE ZA PRIJAVU ISPITA OD 500 BT ILI VEĆIM:


- preslika osobne iskaznice
- ovjerena preslika svjedodžbe završnog ispita (škola)
- jedna godina plovidbenog staža u svojstvu vježbenika palube (preslika iz pomorske knjižice: strana s fotografijom i strana s ovjerenom navigacijom)
- liječnički pregled (ne stariji od 2 godine)
- pripravnički dnevnik
- D2 Temeljna sigurnost na brodu (preslika)
- D19 Pružanje prve pomoći (preslika)
- D 12 Upravljanje gašenjem požara (preslika)
- D 17 Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim FRC (preslika)
- D 11 Radiooperater s općom ovlasti (preslika)
- D6-B ARPA na radnoj razini (preslika)
- D44  Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)*
- D45 Upravljanje ljudskim potencijalima na zap. mostu*
- D47A Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - radna razina*
- D48 Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
- 2 fotografije (3x3,5 cm)
- 70,00 kn upravnih pristojba

*ova 3 nisu breveti, već potvrde. Odnosno, nema ispita (tj. ispitivanja), nego se dobije potvrda da je odslušano.

Poručnički ispit

C6 Časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem

Predmeti:

– Astronomska navigacija (usmeno, pisano i praktično)

– Terestrička i elektronska navigacija (usmeno i pisano)

– Sigurnost na moru (usmeno i praktično)

– Manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru (usmeno i praktično)

– Meteorologija (usmeno)

– Rukovanje brodom i teretom sa stabilnošću broda (usmeno i pisano)

– Pomorsko pravo (usmeno)

– Engleski jezik (usmeno i pisano)

Na temelju povratnih informacija (dio prikupljen sa pomorac.net) znamo sljedeće:


Meteorologija - treba znati vjetar, ciklonu, tropski ciklon, strujanje vjetra u cikloni i anticikloni. Tlak i izobare. Fronte znati nacrtati, zračne mase, struje, valovi, magla, rosište, oblaci. Način izbjegavanja tropskog ciklona.

Manevriranje - COLREG obavezno, svjetla, pravila, zvučne signale, definicije - zalet, zaustavni put, sigurnosna brzina. MOB manevri u različitim uvjetima, plovidba u plitkoj vodi, brodski čučanj (squat), bank efekt. 
Sigurnost na moru - SOLAS, ISM, ISPS, SOPEP, održavanje brodica za spašavanje, oprema brodice, SAR, MERSAR paterni pretraživanja.
Terestička navigacija - oznake na karti, mjerenje kursa, azimuta, lateralne i kardinalne oznake, žiro, greške žira, magnetizam, kompenzacija devijacije magnetskog kompasa, vrste stajnica (linija pozicije).
Astronomska navigacija - koordinatni sustavi, prvi astronomski trokut,sekstant, vrste dana, mjesečeve faze, jednadžba vremena, identifikacija zvijezda, zonsko vrime, cirkumpolarna i anticirkumpolarna tijela, Sunce kad je najveća deklinacija i kojeg datuma i kad je najniža, proljetna točka, jesenska točka, opažanje Sunca u meridijanu na Jadranskom moru
Stabilitet osnovne definicije - trim, promjena trima, statički stabilitet, dinamički stabilitet, poprečni, uzdužni, kutevi nagiba, pokus nagiba, sve točke broda i sile, šta je metacentar, šta metacentarska visina, šta je TPC (i svi drugi elementi koji se vade iz HT), šta je jedinični moment trima, kako dovest brod na ravnu kobilicu. 

Rukovanje teretima - vrste tereta, fizikalna svojstva, vrste brodova, MSDS, nosivost, kapacitet, istisnina, opasni tereti, klase opasnih tereta
Engleski jezik - pitanja se temelje na pismenom ispitu i netočnim odgovorima

ŠIBENIK  poručnički
PISMENO
Astronomija i terestika pismeni - standardni pismeni, kao i dolje u opisu, 3
zadatka astronomska, 5 terestrika, 2016 dodan uvjet da se može zadatak riješiti na univerzalnoj bijeloj karti
Stabilnost - Brod Bellatrix, tri zadatka - PROBLEM - nedostatak vremena za provjeru računa centracije, nelogičnost u povratnim informacijama (jedni kandidati kažu da im je rečeno da momente zaokružuju, dok su drugi dobili negativnu ocjenu jer su zaokruživali - MOJ OPĆI ZAKLJUČAK ne zaokruživati ništa na manje od tri decimale). Raditi interpolaciju za svaku razliku deplasmana iz HT.
Engleski - standardni ispit

USMENO

Meteorologija:

 

Atmosferski tlak- sve o njemu , koliko iznosi srednji tlak , kako se mjeri i kako djeluje na vrijeme. Zračne mase. Ciklone. Sinoptička karta pokazati područje niskog tlaka i da se brod nalazi tamo kakav vjetar i vrijeme možemo očekivati.

 

Astronomska i Terestička:

 

- Kako možete kontrolirati devijaciju nasred oceana

- Kad je najmanja deklinacija Sunca 

- Kako se sve može odrediti pozicija u priobalnom području 

- Što je varijacija, deklinacija, kurs i pramčani kut

 

Sigurnost na brodu: 

 

 - Održavanje broda

 - Napuštanje broda i vježbe napuštanja broda

 - Koji certifikat brod gubi pri nekoj nezgodi npr. nasukavanju

 

Stabilnost i krcanje tereta: 

 

- Čelični brod i njegova konstrukcija korak po korak

- Koeficijent Glavnog rebra i što nam on govori

- KM, KG i MG što znače, kako se dobivaju i što pomoću njih možemo odrediti

- Slobodne površine

SPLIT  Usmeno ispitivanje

Terestrička navigacija

Kompenzacija magnetskog kompasa, korektori, kontrola devijacije i kako je možete raditi u luci. Gdje se vodi evidencija kontrole devijacije. Gnomonske karte i prebacivanje na merkatorovu, oznake na karti, pramčani kut, zanos. Pozicija u razmaku vremena, zbrojena, prijenos stajnice.

Astronomska navigacija

Solsticij, ekvinocij, deklinacija Sunca najmanja najveća. ABC tablice i koje sve publikacije imamo na brodu za astronomiju. Koordinatni sustavi, sekstant.

Stabilitet broda

Nosivost, faktor slaganja, sve stabilnosti, pokus nagiba, dokovanje, nasukanje, gustoća, volumen.

Manevriranje

Bank i squat effect, kormila (schilling posebno!), svjetla i znakovi, COLREG cijeli, manevri pristajanja sa sidrom, utjecaj sila na vijku i kormilu, vožnja naprijed natrag, dva vijka pristajanje, tko ima prednost ako jedrilica pretječe motorni brod.

Pomorsko pravo

SOLAS. Teritorijalne vode. Unutrašnje vode. ZERP vs. Gospodarski. Kategorije plovidbe.

Engleski

Standardno plus esej na kraju zašto polažeš di misliš ići i gdje se vidiš za 5 10 15 20 25 30 godina.

Sigurnost na moru

Konvencije i malo o njima, vježbe, signali po Muster listi, obavezni dokumenti na brodu (cargo equipment safety cert, radio cert, load line i slično), šta sve ima u brodici za spašavanje, vrste brodica i soha.

Meteorologija

Meteorološke publikacije na brodu. U čemu se izražava vidljivost? Gdje na zemlji su područja najveće magle i zašto? Gradijentni vjetar i kako ga mjerimo? Vjetrovi Jadrana. Meteorološka izvješća, weather faximile. Zračne mase. Fronte. Struje. Tropski cikloni. Instrumenti za mjerenje tlaka i temperature. Led i praćenje leda i koje ga struje nose s Arktika a koje sprječavaju s Antartika, izbjegavanje tropskog ciklona, meteorološki elementi koje pratimo sa broda i tlak. Ciklona. Anticiklona. Faktori koji određuju visinu vala.

PISMENI - izmijenjeni brojevi, astronomska s godišnjakom iz 1999., ali sve po starom, ništa novo. Upute za rješavanje zadataka i Excell za provjeru dolje.

PRIMJER  CIJELOG ISPITA IZ TERESTRIČKE NAVIGACIJE

PRVI ZADATAK - Loksodromska i ortodromska plovidba


Zadatak #1
07.06. 2016 u tx=21 33 zonskog vremena brod je isplovio iz luke ANTOFAGASTA φ1=23° 55,4’ S λ1=071° 28,6’ W ploveći brzinom 16čv u luku SYDNEY φ2 =33° 13,6’ S λ2=152° 26,6’ E. Izračunaj KL, DL, KO, DO, Uštedu, VRH, MEĐUTOČKE 20° i ETA.

Zadatak #2
22.09. 2016. u tx=11 00 zonskog vremena brod je isplovio iz luke CAPE HATERAS φ1 =35° 00,0’ N λ1=073° 05,0’ W ploveći brzinom 15čv u luku FASTNET φ2 =51° 20,0’ N λ2=009° 36,0’ W. Izračunaj KL, DL, KO, DO, Uštedu, VRH, MEĐUTOČKE 20° i ETA.

Zadatak #3
31.08. 2016. u tx=11 00 zonskog vremena brod je isplovio iz blizine otoka SAN MIGUEL φ1=34° 01,5’ N λ1=120° 40,3' W ploveći brzinom 16čv dok ne bude blizu rta INUBO SAKI φ2 =34° 51,7’ N λ2=141° 03,2’ E. Izračunaj KL, DL, KO, DO, Uštedu, VRH, MEĐUTOČKE 20° i ETA.

Zadatak #4
31.08. 2016 u tx=11 00 zonskog vremena brod je isplovio iz luke GIBRALTAR φ1=35° 47,7’ N λ1=005° 48,8’ W ploveći brzinom 15čv u luku JACKSONVILLE φ2 =30° 17,7’ N λ2=081° 09,7’ W. Izračunaj KL, DL, KO, DO, Uštedu, VRH, MEĐUTOČKE 20° i ETA.

Zadatak #5
31.08. 2016. u tx=11 00 zonskog vremena brod je isplovio iz luke CABO SAO VINCENT φ1 =36° 50,0’ N λ1 =008° 50,0’ W ploveći brzinom 13čv u luku CABE COD φ2 =41° 40,0’ N λ2 =070° 00,0’ W. Izračunaj KL, DL, KO, DO, Uštedu, VRH, MEĐUTOČKE 20° i ETA.

Zadatak#6
23.09. 2016. u tx=00 03 zonskog vremena brod je isplovio iz luke PORTLAND φ1=46° 07,1’ N λ1=124° 05,0’ W ploveći brzinom 17čv u luku YOKOHAMA φ2 =35° 26,9’ N λ2=139° 38,1’ E. Izračunaj KL, DL, KO, DO, Uštedu, VRH, MEĐUTOČKE 20° i ETA.

Zadatak#7
23.09. 2016. u tx=00 03 zonskog vremena brod je isplovio iz luke GEORGETOWN φ1=06° 40,1’ N λ1=057° 54,9’ W ploveći brzinom 18čv u luku CADIZ φ2 =36° 29,9’ N λ2=006° 30,1’ W. Izračunaj KL, DL, KO, DO, Uštedu, VRH, MEĐUTOČKE 20° i ETA.

Zadatak#8
24.07. 2016. u tx=20 40 zonskog vremena brod je isplovio iz blizine otoka EDINBURGH φ1=37° 10,0’ S λ1=012° 25,0’ W ploveći brzinom 16čv do otoka TASMANIJA φ2 =44° 10,0’ S λ2=145° 00,0’ E. φGR = 63° S. Izračunaj KL, DL, KO1, KD2, DO1, DO2,DLGR, Uštedu.

Zadatak#9
24.07. 2016. u tx=20 40 zonskog vremena brod je isplovio iz luke PORT KEELUNG φ1=24° 9,0' N λ1= 121° 52,0' E u luku SEATLLE φ2=47° 37,0' N; λ2= 122° 21,0' W. Izračunaj KL, DL, KO, DO, Uštedu, VRH, MEĐUTOČKE 20° i ETA.

Zadatak#10
31.08. 2016. u tx=00 03 zonskog vremena brod je isplovio iz luke LISABON φ1=38° 42,0’ N λ1=009° 08,0’ W ploveći brzinom 18čv u luku NEW YORK φ2 =40° 40,0’ N λ2=074° 14,0’ W. Izračunaj KL, DL, KO, DO, Uštedu, VRH, MEĐUTOČKE 20° i ETA.

DRUGI ZADATAK


Kontrola devijacije pokrivenim smjerom

27.04.2014 brod u 1039 u zbrojenoj poziciji LAT1= 43°36.4' N  LONG1= 015° 29.0' E plovi u Kk= 124°, brzinom 14 čvorova. Vrši kontrolu devijacije pomoću pokrivenog smjera smjeranjem dvaju terestričkih objekata. Ploveći južno od svjetionika BLITVENICA u 1044 smjera s magnetskog kompasa pokriveni smjer svjetionika BLITVENICA i svjetla RAPARAŠNJAK (pokraj rta Žirja) Wk= 011°. Odrediti Wp na priloženoj karti - Izvadak s pomorske karte 100-21.


TREĆI ZADATAK

Određivanje pozicije broda smjeranjem jednog terestričkog objekta u razmaku vremena.

27.04.2014 brod u 1039 u zbrojenoj poziciji LAT1= 43°36.4' N  LONG1= 015° 29.0' E plovi u Kk= 292°, brzinom 14 čvorova. Devijacija -2.5°. U 1044 smjera s magnetskog kompasa svjetionik BLITVENICA u Wk= 317°  te u 1059 isti svjetionik na Wk= 006°. Prenesi I stajnicu na vrijeme II te odredi poziciju pravu na priloženoj karti - Izvadak s pomorske karte 100-21.


ČETVRTI ZADATAK

Pretvaranje kursova i azimuta

Primjer 1.
a) ωk = 064°, var = +1,5°, δ = -3,0°                 ωp = ?

ωp = ωk +  (± var) + (± δ)
b) Kk = 003°, var = -2,0°, δ = -3,0°                 Kp = ?

Kp = Kk +  (± var) + (± δ)
c) Kp = 305°, var = +1,5°, δ = -2,0°                 Kk = ?

Kk = Kp -  (± var) - (± δ)
d) ωp = 355°, var 2000= +1,5° (-6’), δ = -3,0°                 ωk = ?
2014 godine

ωk = ωp -  (± var) - (± δ)

Primjer 2.
a) ωk = 354°, var = +1,5°, δ = -3,0°                 ωp = ?

ωp = ωk +  (± var) + (± δ)
b) Kk = 001°, var = -2,0°, δ = -3,0°                 Kp = ?

Kp = Kk +  (± var) + (± δ)
c) Kp = 358°, var = +1,5°, δ = -2,0°                 Kk = ?

Kk = Kp -  (± var) - (± δ)
d) ωp = 359°, var 1985= -2,5° (+4'), δ = -3,0°                 ωk = ?
2008 godine

ωk = ωp -  (± var) - (± δ)


PETI ZADATAK


Zadatak #1

Greška vožnje žirokompasa. Zadano kurs pravi, brzina i LAT.

b = 14,2 čvorova
KP = 101°
Latitude = 46°30’ S
tgδž = (b × cos Kp) / (901 × cos Lat)
* 901 je brzina Zemlje na ekvatoru i negdje je stavljaju 900, negdje 900.5, a negdje 901....

Terestrička navigacija 2018 Šibenik

Loksodroma ortodroma LAT = 34°01,5' N LONG = 120°40,3' W prema LAT = 34°51,7'N LONG = 141°03,2' E KL, DL, DO, KO, uštedu, VRH, međutočke 20°.


31.08.2008. KK =312° LAT = 43°39,1' N LONG =015°51,5' E osmotri pokriveni smjer na obalno svjetlo rta Rat na otoku Zlarinu i obalno svjetlo na otočiću Drvenik pramčani kut Ld= 088,5°var 2000 (ignorirati onu na karti očito?!) 3°30' E raste 6' E godišnje. Odredi devijaciju magnetskog kompasa.

Varijacija 2008 = 4,3°E

Devijacija = 311,5° - 312° - 4,3°= -4,8° (ali ovisi o azimutu pravom kojeg ste očitali s karte, može varirati od 39°- 40°)


Brod plovi Zlarinskim kanalom dana 31.08.2008. godine Kp=320° brzinom preko dna 7.5 čvorova. Na poziciji LAT =43°38.9'N LONG=015° 51.7' E u 22:20 sati osmotri obalno svjetlo na otočiću Komorica pramčani kut L1=045°. Isto obalno svjetlo ponovo se osmotri u L2=090°. Odredi vrijeme u trenutku drugog smjeranja, udaljenost broda u trenutku drugog smjeranja od otočića Komorica. te poziciju broda u trenutku drugog osmatranja.

Azimut pravi = 320°-45°= 275°

Distanca = 0,6 Nm

LAT = 43°39,4'N

LONG = 015°51,1' E

T = 0,08 h = 4,8 min 22:25

Distanca od Komorice 0,62 NM subočice


Pretvaranje kurseva i azimuta na dan 31.08.2008.

a) wk= 163° Var99= 1.8° W pada 0.3° godišnje, dev=+3,5°. Odredi azimut pravi 167,4°

b) Kp=301° Var 02= 2.4° E pada 0.3° godišnje, dev=+2.1°. Odredi kurs kompasni 298,3°

c) Var91= 6.3° W raste 0.4° godišnje. Odredi varijaciju za 2008. godinu -13,1°W


Brod plovi brzinom b=31.6 čv na geografskoj širini Lat = 56°51,3' N u žirokursu 352°. Potrebno je izračunati devijaciju gyro kompasa.


Loksodroma ortodroma LAT = 35°47,7' N LONG = 005°48,8' W prema LAT = 30°17,7'N LONG = 081°09,7' W

Kl, DL, DO, KO, uštedu, VRH, međutočke 20°.


31.08.2008. KK =122° LAT = 43°39,1' N LONG =015°51,5' E osmotri pokriveni smjer na obalno svjetlo rta Rat na otoku Zlarinu i obalno svjetlo na otočiću Drvenik pramčani kut LL= 081,0°var 2000 (ignorirati onu na karti očito?!) 3°30' E raste 6' E godišnje. Odredi devijaciju magnetskog kompasa.

Varijacija 2008 = 4,3°E

Devijacija = 120° - 122° - 4,3°= - 6,3°


Brod plovi Zlarinskim kanalom dana 31.08.2010. godine Kp=122° brzinom preko dna 5,4 čvora. Na poziciji LAT =43°39,95'N LONG=015° 50,13' E u 02:06 sati osmotri obalno svjetlo na otočiću Komorica pramčani kut L1=045°. Isto obalno svjetlo ponovo se osmotri u L2=090°. Odredi vrijeme u trenutku drugog smjeranja, udaljenost broda u trenutku drugog smjeranja od otočića Komorica. te poziciju broda u trenutku drugog osmatranja.

Azimut pravi = 122°+45°= 167°

Distanca = 0,65 Nm

LAT = 43°39,58'N

LONG = 015°50,9' E

T = 0,12 h = 7,2 min 02:14

Distanca od Komorice 0,69 NM subočice


Pretvaranje kurseva i azimuta na dan 31.08.2008.

a) wk= 021° Var94= 3.8° E pada 0.6° godišnje, dev=+4,3°. Odredi azimut pravi 20,7°

b) Kp=002° Var 98= 1,8° W raste 0.2° godišnje, dev=-2.1°. Odredi kurs kompasni 007,9°

c) Var81= 6.6° E pada 0.3° godišnje. Odredi varijaciju za 2008. godinu -1,5°W


Brod plovi brzinom b=23,8 čv na geografskoj širini Lat = 42°33,8' S u žirokursu 174°. Potrebno je izračunati devijaciju gyro kompasa.

Stabilnost Split, Zadar i ostali

PRIMJER ZADATKA #1

Brod za rasuti teret m.b. Promina prema planu krcanja tereta mora ukrcati ukupno 42700 t tereta. Prije početka ukrcajnih operacija sondiranjem tankova su utvrđene slijedeće količine goriva:

SK1 6800t, SK2 9100t, SK3 8800t, SK4 9200t, SK5 8800t, ostalo prema tablici u privitku (dolje).

I vrijednosti iz dijagrama pantokarena izoklina za pojedine kuteve nagiba pri ovom deplasmanu su:
za kut 10 stupnjeva = 2,30 m; za  15 stupnjeva = 3,45 m; za 20 stupnjeva = 4,76 m; za 30 stupnjeva = 6,75 m; za 40 stupnjeva = 8,35 m; za 50 stupnjeva = 9,40 m; za 60 stupnjeva = 9,73 m.

Izračunaj za brod po odlasku:
1. Poprečnu metacentarsku visinu ispravljenu za utjecaj slobodnih površina MoGcorr
2. Gaz na pramcu Tp i gaz na krmi Tk
3. Konstruiraj krivulju poluge statičke stabilnosti (GZ krivulje)
4. Provjeri uvjete SOLAS: min.
Površina ispod GZ krivulje do 30 stupnjeva 0,055 mr
Površina ispod GZ krivulje do 40 stupnjeva 0,090 mr
Površina ispod GZ krivulje između 30 i 40 stupnjeva 0,030 mr
Maksimalna vrijednost krivulje 30 stupnjeva
Vrijednost GZ poluge na 30 stupnjeva 0,20 m
Minimum MG 0,15 m
Račun radi s vrijednostima GZ poluge 15 i 30 stupnjeva te 20 i 40 stupnjeva.
5. Konstruiraj krivulju dinamičke stabilnosti. NAPOMENA ovu stavku nije moguće riješiti, to je pogrešno ubačeno u zadatak.


ZADATAK #2
Nakon ukrcaja brod Promina ima D = 54726t. Brod je zatežan, trim=-0,52m Točka f je na 2,31 po krmi (LCF = -2,31)
Koliko balasta treba ukrcati u forepeak za ravnu kobilicu?

ZADATAK #3
Nakon ukrcaja brod Promina ima D = 54726t, KG = 7,28m. Brod je nakon ukrcaja nagnut 1,69°desno. Koliko balasta treba prebaciti iz desnog u lijevi viseći tank da bi se brod izravnao ako je udaljenost težišta tankova 8 metara od uzdužnice broda (d = 8 m)?

PRIMJER ZADATKA #1

Brod za rasuti teret m.b. „ Oluja “ mora ukrcati ukupno 37350 t tereta: skladište 1 – 5800 t, VCG = 5,90 m; skladište 2 – 7720t, VCG = 5,30 m; skladište 3 – 7830t, VCG = 5,35 m ; skladište 4 – 8050 t, VCG =  5,25 m; skladište 5 – 7950 t  VCG = 5,40 m 

Utvrđene su sljedeće količine goriva i balasta: HFO STORAGE TANK - S 500 t HFO STORAGE TANK - P 480 t; HFO SETTLING TANK - P PUN (stupac 98% full); HFO SERVICE TANK - P PUN; DIESEL OIL STORAGE TANK - S   PUN; DIESEL OIL STORAGE TANK - P  PUN; M.E. LUB OIL STORAGE TANK – P  PUN; CYL. OIL STORAGE TANK - S        PUN; FRESH WATER STORAGE T - S   80t; FRESH WATER STORAGE T - P      50t; FEED WATER TANK - S     20t

KN vrijednosti Za kut = 10° - 2,25 m; Za kut = 20° - 4,50 m; Za kut = 30°-  6,48 m; Za kut = 40°-  7,90 m; Za kut = 50° -  8,70 m; Za kut = 60° - 9,30 m                    

 

IZRAČUNAJ ZA BROD NA ODLASKU:

  1. Poprečnu metacentarsku visinu ispravljenu ta utjecaj slobodnih površina MoGcorr,
  2. Gaz na pramcu Tp i gaz na krmi Tk
  3. Konstruiraj krivulju poluga statičke stabilnosti (GZ krivulja)?
  4. Provjeri uvjete SOLASA :

                                                                                         Minimum

Površina ispod GZ krivulje do 30°                                           0,055 m/r

Površina ispod GZ krivulje do 40°                                           0,090 m/r

Površina ispod GZ krivulje od 30° - 40°                                   0,030 m/r

Maksimalna vrijednost krivulje                                                  30°

Vrijednost GZ poluge na 30°                                                  0,20 m

Minimum MG                                                                       0,15m

 

ZADATAK 2.

m.b. „ Oluja“  nakon ukrcaja  ima D = 47339 t. Brod je  zatežan, s trimom t = 0,44 m. Točka F nalazi se 1,268 m po krmi od Lpp/2.

Izračunaj koliko balasta treba ukrcati u FP kako bi brod bio na ravnoj kobilici?

 

ZADATAK 3.

 m.b. „ Oluja“   nakon ukrcaja tereta ima deplasman D = 47339 t, KG = 6,45 m. Brod je nakon ukrcaja tereta ostao nagnut 1,7 desno. Izračunaj na koju udaljenost lijevo od uzdužnice broda,  treba prebaciti 700 t tereta da bi se brod izravnao.


HT TABLICE OLUJA
HT TABLICE FRANE BULIĆ

Demo - Primjeri pitanja na pismenom; Engleski jezik

Prva grupa pitanja

Prevesti s engleskog na hrvatski izraze sa skice (nadvođe, nadgrađe, pramac, krma, most, dužine preko svega...)

Druga grupa pitanja

Write in full following abbreviations: OBO, ETD, GPS, CPA, TEU, GT, NT, UTC, GMDSS, SOLAS, COW, RCC, MCC,

Treća grupa pitanja (pogledaj sliku desno)

Choose the correct sequence of the compass points between

N and S. N _ _ _ _ S

W and N W _ _ _ N

ENE to WNW  

Četvrta grupa pitanja

Choose the term missing in the sentence below:

A ship is said to be _______ when she is neither anchored, moored, made fast or aground.

A ship is said to be ______ another vessel when she is overtaking her.

Peta grupa pitanja (pogledaj sliku desno)

See the diagram and choose the correct English term to describe situation 1,2,3,4,5,6

Possible answers are:
a) overtaking
b) berthing
c) head-on situation
d) crossing situation

Šesta grupa pitanja

Prevedi na engleski/hrvatski (pa onda par rečenica iz COLREGa)

Koristeći IMO vokabular opiši slanje MAYDAY poruke preko VHFa.

Ime broda Marina, TNC3, position 130 degrees 3.6 NM from Blitvenica lighthouse, has had engine failure in extremely bad weather, wind blowing onshore. Requesting helicopter rescue.

Na kraju

Esej o tome tko ste i zašto želite navigavati

RIJEKA 2018

Pismeni
Bodovanje i tolerancija
1. Zadatak Ortodroma/loksodroma(0-8 bodova),
traženi podatci kurs loksodromski 0-2 boda,
udaljenost loksodromska 0-2 boda, udaljenost ortodromska 0-2 boda,
kurs ortodromski početni 0-2boda
PREPORUKA ZNATI i KO dolazni, vrh, međutočke od vrha, od pozicije, proračun širine za zadane dužine međutočki i ETA
2. Zadatak Kontrola devijacije pokrivenim smjerom 0-4 boda,
određivanje azimuta pravog pokrivenim smjerom 0-2 boda,
izračun devijacije i proračun varijacije za traženu godinu 0-2 boda
3. Zadatak Pretvaranje kursova i azimuta 0-2 boda
Izračunavanje kursova, azimuta i varijacije 0-2 boda
4. Zadatak Pozicija broda u obalnoj navigaciji dobivena jednom od metoda (0-4 boda)
određivanje prve stajnice 0 - 2 boda
određivanje druge stajnice i pozicije broda 0-2 boda
5. Zadatak Greška vožnje žiro kompasa 0-2 boda
izračunavanje devijacije žiro kompasa 0-2 boda

Tolerancija:
1. zadatak Do=1%. DL=5%; Kpo=+/-0,5°; KL=+/-1°
2. zadatak: dev=+/-1°
3. zadatak Kp, ω =+/-1°
4. zadatak: PB(φ,λ)=+/-0,5 (karta 100-18)
5. zadatak: dev =+/-0,5°

Trajanje ispita 2 sata (120 minuta)
Od ukupno mogućih 20 bodova potrebno je 14 za prolaz.

1. ZADATAK
Brod plovi iz luke PORT KEELUNG (φ=24° 9,0' N λ 1= 121° 52,0' E) u luku SEATLLE
(φ=47° 37,0' N; λ= 122° 21,0' W)
Izračunati:
a) ortodromsku udaljenost Do
b) kurs početni ortodromski Kpč
c) kurs loksodromski KL
d) loksodromsku udaljenost DL
2. ZADATAK
Školski brod „Vila Velebita dva" plovi u Kk=140° u smjeru Paškog kanala. U 21.00 h
opažaju se pomoću magnetskog kompasa slijedeći svjetionici:
- Donji Rrt BBI (3) 10s 9m 7M na otoku Dolin (uz otok Rab) u pramčanom kutu L=53°
- Rt Kanitalj (otok Rab)BBI 5s 10m 8M u ωk=332°
- Svjetionik na otočiću Dolfin BCBI (2) 10s 30m 10/7M u ωk=190°
Odredite poziciju broda na karti 100-18 i napisati koordinate
Prilog - dio pomorske karte
tablica devijacije
3. ZADATAK
Školski brod „Vila Velebita dva" isplovio je iz uvale Krušćica (otok Cres) u Kk=137°
i u trenutku pokrića svjetionika na Rtu Tarej CBI 5s 8m 6M i svjetionika na Rtu Veli
Pin BBI 6s 20m 10M (otok Plavnik) očitava se ωk=356°.
Odredite devijaciju magnetskog kompasa za taj kurs na karti 100-18.
Prilog - dio pomorske karte
4. ZADATAK
Pozicija u razmaku vremena
Školski brod „Vila Velebita dva" plovi Unijskim kanalom u smjeru juga na meridijanu
λ=14°20' E te u 22.00h opaža se svjetionik na Rtu Lakunji BBI (4) 15s 8m 8M te se očitava ωk=225°.Brzina broda je 10 čvorova. U 22.20 h ponovo se opaža isti svjetionik u ωk = 311°
Odredi poziciju broda u 22.20 h na karti 100-18 i očitaj te zabilježi koordinate
Prilog - do pomorske karte i tablica devijacije
5. ZADATAK
Brod se nalazi na poziciji (φ=22° 02,6' S λ=014° 12' W) te plovi u Kž=176° brzinom
b = 25,5 čvorova
Odredi devijaciju vožnje žirokompasa.

Stabilnost broda
Trajanje ispita 3 sata (180 minuta)
Tri zadatka, koristiti hidrostatske tablice od strane kapetanije, može se imati papir s formulama, ali ne (NARAVNO!!) i primjere riješenih zadataka. Sav pribor osiguravate individualno.
Prvi zadatak račun centracije broda Bellatrix, zadan je i faktor slaganja za skladišta i međupalublja.
Drugi zadatak Bellatrix vertikalni pomak tereta iz skladišta na palubu, račun početnog poprečnog momenta stabilnosti za kut od 8 stupnjeva i račun mase koju moramo prebaciti iz uzdužnice broda, da bi ispravili brod.
Treći zadatak Bellatrix, dnevna potrošnja i račun gazova na dolasku. 20 dana plovidbe 3 tanka jedan fuel oil, jedan diesel oil i fresh water u after peak balastnom tanku.
Voditi računa da se uzmu odgovarajući tankovi iz hidrostatskih tablica te korelacija hrvatsko nazivlje – englesko nazivlje.
Tolerancija:
za gazove i trim ukupni +/- 3 cm
za kut nagiba 0.5 stupnjeva
Astronomska navigacija
Dana 31.08. 2008. na procijenjenoj poziciji ( φ= 47° 05,2' N, λ = 035° 22,1'W ) izmjerena je visina Polare u tk = 21:10:03, na VP = 46°42.3',na azimutu kompasnom = 358°. Varijacija 00= +1°42'E(+5'E) Visina oka Voka = 16m, Ki = 0.0' st= +00:01:39. Devijacija i fi? PAZITI!! Zadatak je 2008 ne tekuća godina kad se računa varijacija!

Dana 31.08. 2008. na procijenjenoj poziciji ( φ = 11° 39,6' N, λ = 063° 06,9' E ) izmjerena je visina Acamar u tk = 01:12:39, na V = 36°18,8', te Diphda u tk = 01:14:15, na V = 32°59,3'
Visina oka Voka = 15m, Ki = 0.0' st= -00:02:36.

Dana 31.08. 2008. brod plovi u kursu KP = 225°brzinom 14 čvorova na procijenjenoj poziciji (φ = 36° 26' N, λ = 086° 24' W ) Prolaskom sunca kroz gornji meridijan izmjerena je visina V = 61°50,3' . Visina oka Voka = 25m, Ki = 0.0' tx =-6sati. Odredi UTC prolaza, zonsko vrijeme, te fi meridijana.

USMENO
Nebeska sfera (crtanje), koordinatni sustavi (crtanje), kada ćeš kod mjerenja visine Sunca ostaviti Sunce malo iznad horizonta - prije kulminacije ili poslje?
Oznake na karti, karakteristike svjetla, što je period, crtanje i očitavanje na karti (ispred ispitivača),
Engleski - Pritchard te ako je nešto bilo pogrešno na pismenom.
Pravo, sigurnost, meteorologija – standardna pitanja.
Stabilnost broda – najstroži usmeni. Sve vrste stabiliteta, formule, tip tereta, sve znati detaljno i imati aktivno znanje (nabubano neće pomoći).
Manevriranje – COLREG, bank effect, squat, utjecaj vijka, trustera.