WELCOME TO MARINAPOMORAC.COM
SOON THERE WILL BE SOME UPDATES TO SITE.
STAY TUNED!

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

INFORMACIJE VEZANE ZA ISPIT
ZA ZVANJE ČASNIKA PALUBE 
na brodu od 500 BT ili većem

Od davno među pomorcima kruži folder gdje su pomorci tijekom godina skupili raznorazne materijale potrebne za edukaciju i pripremu za ispite. Ja sam ga dobila 2002. godine, prije odlaska na vježbenički staž (kad bi se i trebao nabaviti).

Taj folder plus moji dodatci se nalazi na LINKU:
LINK za folder PORUČNIČKI
(za novije dokumente pogledajte datume dodavanja dokumenata)

U sklopu projekta pripremila sam priručnik koji sadrži cjelokupnu teoriju na principu pitanje - odgovor. Pitanja su službeno propisana od strane ministarstva.

Priručnik je primarno namijenjen za pripremu za zvanje časnika palube 500 BT i iznad.

Svoj originalni ažurirani primjerak možete nabaviti na linku (isključivo online kupovina):

3. ČASNIKA PALUBE U PRODAJI!
CIJENA 350KN PLUS DOSTAVA.  (u Splitu moguće osobno preuzimanje). 

ČASNIK PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODOVIMA OD 500 BT ILI VEĆIMA (STCW II/1)

Uvjeti:

– ima najmanje 18 godina života,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C6 ovoga Pravilnika,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe kao vježbenik palube, od čega najmanje 6 mjeseci plovidbene službe mora biti ostvareno na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi, ili na jahti ali samo ako

  • Duljina jahte iznosi 24 m ili više,
  • Jahta je upisana za gospodarske svrhe,
  • Bruto tonaža odnosno snaga motora jahte odgovara onoj utvrđenoj u članku za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti.

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Pristupnik koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Priloga D, dio D2 (Temeljna sigurnost na brodu), D6B (Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini), D11 (GMDSS radiooperator), D12 (Upravljanje gašenjem požara), D17 (Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice), D19 (Medicinska prva pomoći), D44 (Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)), D45 (Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu), D47A (Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina), D48 (Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša), dužan je prije pristupanja ispitu savladati odnosne programe.

Potrebna dokumentacija za prijavu ispita

ISPRAVE POTREBNE ZA PRIJAVU ISPITA OD 500 BT ILI VEĆIM:


- preslika osobne iskaznice
- ovjerena preslika svjedodžbe završnog ispita (škola)
- jedna godina plovidbenog staža u svojstvu vježbenika palube (preslika iz pomorske knjižice: strana s fotografijom i strana s ovjerenom navigacijom)
- liječnički pregled (ne stariji od 2 godine)
- pripravnički dnevnik
- D2 Temeljna sigurnost na brodu (preslika)
- D19 Pružanje prve pomoći (preslika)
- D 12 Upravljanje gašenjem požara (preslika)
- D 17 Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim FRC (preslika)
- D 11 Radiooperater s općom ovlasti (preslika)
- D6-B ARPA na radnoj razini (preslika)
- D44  Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)*
- D45 Upravljanje ljudskim potencijalima na zap. mostu*
- D47A Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - radna razina*
- D48 Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
- 2 fotografije (3x3,5 cm)
- 70,00 kn upravnih pristojba

*ova 3 nisu breveti, već potvrde. Odnosno, nema ispita (tj. ispitivanja), nego se dobije potvrda da je odslušano.

"Poručnički" ispit

C6 Časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem

Predmeti:

– Astronomska navigacija (usmeno, pisano i praktično)

– Terestrička i elektronska navigacija (usmeno i pisano)

– Sigurnost na moru (usmeno i praktično)

– Manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru (usmeno i praktično)

– Meteorologija (usmeno)

– Rukovanje brodom i teretom sa stabilnošću broda (usmeno i pisano)

– Pomorsko pravo (usmeno)

– Engleski jezik (usmeno i pisano)

Na temelju povratnih informacija (dio prikupljen sa pomorac.net) znamo sljedeće:


Meteorologija - treba znati vjetar, ciklonu, tropski ciklon, strujanje vjetra u cikloni i anticikloni. Tlak i izobare. Fronte znati nacrtati, zračne mase, struje, valovi, magla, rosište, oblaci. Način izbjegavanja tropskog ciklona.

Manevriranje - COLREG obavezno, svjetla, pravila, zvučne signale, definicije - zalet, zaustavni put, sigurnosna brzina. MOB manevri u različitim uvjetima, plovidba u plitkoj vodi, brodski čučanj (squat), bank efekt. 
Sigurnost na moru - SOLAS, ISM, ISPS, SOPEP, održavanje brodica za spašavanje, oprema brodice, SAR, MERSAR paterni pretraživanja.
Terestička navigacija - oznake na karti, mjerenje kursa, azimuta, lateralne i kardinalne oznake, žiro, greške žira, magnetizam, kompenzacija devijacije magnetskog kompasa, vrste stajnica (linija pozicije).
Astronomska navigacija - koordinatni sustavi, prvi astronomski trokut,sekstant, vrste dana, mjesečeve faze, jednadžba vremena, identifikacija zvijezda, zonsko vrime, cirkumpolarna i anticirkumpolarna tijela, Sunce kad je najveća deklinacija i kojeg datuma i kad je najniža, proljetna točka, jesenska točka, opažanje Sunca u meridijanu na Jadranskom moru
Stabilitet osnovne definicije - trim, promjena trima, statički stabilitet, dinamički stabilitet, poprečni, uzdužni, kutevi nagiba, pokus nagiba, sve točke broda i sile, šta je metacentar, šta metacentarska visina, šta je TPC (i svi drugi elementi koji se vade iz HT), šta je jedinični moment trima, kako dovest brod na ravnu kobilicu. 

Rukovanje teretima - vrste tereta, fizikalna svojstva, vrste brodova, MSDS, nosivost, kapacitet, istisnina, opasni tereti, klase opasnih tereta
Engleski jezik - pitanja se temelje na pismenom ispitu i netočnim odgovorima

ŠIBENIK  poručnički
PISMENO
Astronomija i terestika pismeni - standardni pismeni, kao i dolje u opisu, 3
zadatka astronomska, 5 terestrika, 2016 dodan uvjet da se može zadatak riješiti na univerzalnoj bijeloj karti
Stabilnost - Brod Bellatrix, tri zadatka - PROBLEM - nedostatak vremena za provjeru računa centracije, nelogičnost u povratnim informacijama (jedni kandidati kažu da im je rečeno da momente zaokružuju, dok su drugi dobili negativnu ocjenu jer su zaokruživali - MOJ OPĆI ZAKLJUČAK ne zaokruživati ništa na manje od tri decimale). Raditi interpolaciju za svaku razliku deplasmana iz HT.
Engleski - standardni ispit

USMENO

Meteorologija:

 

Atmosferski tlak- sve o njemu , koliko iznosi srednji tlak , kako se mjeri i kako djeluje na vrijeme. Zračne mase. Ciklone. Sinoptička karta pokazati područje niskog tlaka i da se brod nalazi tamo kakav vjetar i vrijeme možemo očekivati.

 

Astronomska i Terestička:

 

- Kako možete kontrolirati devijaciju nasred oceana

- Kad je najmanja deklinacija Sunca 

- Kako se sve može odrediti pozicija u priobalnom području 

- Što je varijacija, deklinacija, kurs i pramčani kut

 

Sigurnost na brodu: 

 

 - Održavanje broda

 - Napuštanje broda i vježbe napuštanja broda

 - Koji certifikat brod gubi pri nekoj nezgodi npr. nasukavanju

 

Stabilnost i krcanje tereta: 

 

- Čelični brod i njegova konstrukcija korak po korak

- Koeficijent Glavnog rebra i što nam on govori

- KM, KG i MG što znače, kako se dobivaju i što pomoću njih možemo odrediti

- Slobodne površine

SPLIT  Usmeno ispitivanje

Terestrička navigacija

Kompenzacija magnetskog kompasa, korektori, kontrola devijacije i kako je možete raditi u luci. Gdje se vodi evidencija kontrole devijacije. Gnomonske karte i prebacivanje na merkatorovu, oznake na karti, pramčani kut, zanos. Pozicija u razmaku vremena, zbrojena, prijenos stajnice.

Astronomska navigacija

Solsticij, ekvinocij, deklinacija Sunca najmanja najveća. ABC tablice i koje sve publikacije imamo na brodu za astronomiju. Koordinatni sustavi, sekstant.

Stabilitet broda

Nosivost, faktor slaganja, sve stabilnosti, pokus nagiba, dokovanje, nasukanje, gustoća, volumen.

Manevriranje

Bank i squat effect, kormila (schilling posebno!), svjetla i znakovi, COLREG cijeli, manevri pristajanja sa sidrom, utjecaj sila na vijku i kormilu, vožnja naprijed natrag, dva vijka pristajanje, tko ima prednost ako jedrilica pretječe motorni brod.

Pomorsko pravo

SOLAS. Teritorijalne vode. Unutrašnje vode. ZERP vs. Gospodarski. Kategorije plovidbe.

Engleski

Standardno plus esej na kraju zašto polažeš di misliš ići i gdje se vidiš za 5 10 15 20 25 30 godina.

Sigurnost na moru

Konvencije i malo o njima, vježbe, signali po Muster listi, obavezni dokumenti na brodu (cargo equipment safety cert, radio cert, load line i slično), šta sve ima u brodici za spašavanje, vrste brodica i soha.

Meteorologija

Meteorološke publikacije na brodu. U čemu se izražava vidljivost? Gdje na zemlji su područja najveće magle i zašto? Gradijentni vjetar i kako ga mjerimo? Vjetrovi Jadrana. Meteorološka izvješća, weather faximile. Zračne mase. Fronte. Struje. Tropski cikloni. Instrumenti za mjerenje tlaka i temperature. Led i praćenje leda i koje ga struje nose s Arktika a koje sprječavaju s Antartika, izbjegavanje tropskog ciklona, meteorološki elementi koje pratimo s broda i tlak. Ciklona. Anticiklona. Faktori koji određuju visinu vala.

PISMENI - izmijenjeni brojevi, astronomska s godišnjakom iz 1999., ali sve po starom, ništa novo. Upute za rješavanje zadataka i Excell za provjeru dolje.

Demo - Primjeri pitanja na pismenom; Engleski jezik

Prva grupa pitanja

Prevesti s engleskog na hrvatski izraze sa skice (nadvođe, nadgrađe, pramac, krma, most, dužine preko svega...)

Druga grupa pitanja

Write in full following abbreviations: OBO, ETD, GPS, CPA, TEU, GT, NT, UTC, GMDSS, SOLAS, COW, RCC, MCC,

Treća grupa pitanja (pogledaj sliku desno)

Choose the correct sequence of the compass points between

N and S. N _ _ _ _ S

W and N W _ _ _ N

ENE to WNW  

Četvrta grupa pitanja

Choose the term missing in the sentence below:

A ship is said to be _______ when she is neither anchored, moored, made fast or aground.

A ship is said to be ______ another vessel when she is overtaking her.

Peta grupa pitanja (pogledaj sliku desno)

See the diagram and choose the correct English term to describe situation 1,2,3,4,5,6

Possible answers are:
a) overtaking
b) berthing
c) head-on situation
d) crossing situation

Šesta grupa pitanja

Prevedi na engleski/hrvatski (pa onda par rečenica iz COLREGa)

Koristeći IMO vokabular opiši slanje MAYDAY poruke preko VHFa.

Ime broda Marina, TNC3, position 130 degrees 3.6 NM from Blitvenica lighthouse, has had engine failure in extremely bad weather, wind blowing onshore. Requesting helicopter rescue.

Na kraju

Esej o tome tko ste i zašto želite navigavati

ZADATCI NA PISMENIM ISPITIMA

Prva dva dana ispitivanja sadrže četiri pismena ispita iz:


  • TERESTRIČKE NAVIGACIJE
  • ASTRONOMSKE NAVIGACIJE
  • STABILITETA BRODA
  • ENGLESKOG JEZIKA

Pismeni ispiti se razlikuju od kapetanije do kapetanije, ali generalno sadrže:

TERESTRIČKA NAVIGACIJA


1. Zadatak Ortodroma/loksodroma(0-8 bodova),
traženi podatci kurs loksodromski 0-2 boda,
udaljenost loksodromska 0-2 boda, udaljenost ortodromska 0-2 boda,
kurs ortodromski početni 0-2boda
PREPORUKA ZNATI i KO dolazni, vrh, međutočke od vrha, od pozicije, proračun širine za zadane dužine međutočki i ETA
2. Zadatak Kontrola devijacije pokrivenim smjerom 0-4 boda,
određivanje azimuta pravog pokrivenim smjerom 0-2 boda,
izračun devijacije i proračun varijacije za traženu godinu 0-2 boda
3. Zadatak Pretvaranje kursova i azimuta 0-2 boda
Izračunavanje kursova, azimuta i varijacije 0-2 boda
4. Zadatak Pozicija broda u obalnoj navigaciji dobivena jednom od metoda (0-4 boda)
određivanje prve stajnice 0 - 2 boda
određivanje druge stajnice i pozicije broda 0-2 boda
5. Zadatak Greška vožnje žiro kompasa 0-2 boda
izračunavanje devijacije žiro kompasa 0-2 boda

Tolerancija:
1. zadatak Do=1%. DL=5%; Kpo=+/-0,5°; KL=+/-1°
2. zadatak: dev=+/-1°
3. zadatak Kp, ω =+/-1°
4. zadatak: PB(φ,λ)=+/-0,5 (karta 100-18)
5. zadatak: dev =+/-0,5°

Trajanje ispita 2 sata (120 minuta)
Od ukupno mogućih 20 bodova potrebno je 14 za prolaz. (bodovanje nije isto u svim LK)


STABILITET BRODA


Trajanje ispita 3 sata (180 minuta)
Tri do pet zadatka, koristiti hidrostatske tablice od strane kapetanije, može se imati papir s formulama, ali ne i primjere riješenih zadataka (ovisi o LK). Sav pribor osiguravate individualno.
Prvi zadatak - račun centracije broda, traži se nova metacentarska visina, novi gazovi i GZ krivulja.
Drugi zadatak - vertikalni pomak tereta iz skladišta na palubu, račun početnog poprečnog momenta stabilnosti za kut od X stupnjeva i račun mase koju moramo prebaciti iz uzdužnice broda, da bi ispravili brod.
Treći zadatak - dnevna potrošnja i račun gazova na dolasku.

Četvrti i peti zadatak imaju razne kombinacije koje sam demonstrirala u svojim individualnim zbirkama zadataka.
Voditi računa da se uzmu odgovarajući tankovi iz hidrostatskih tablica te korelacija hrvatsko nazivlje – englesko nazivlje.
Tolerancija:
za gazove i trim ukupni +/- 3 cm
za kut nagiba 0.5 stupnjeva

ASTRONOMSKA NAVIGACIJA


1.  Određivanje pozicije broda direktnom ili visinskom metodom s crtežom na bijeloj karti

2. Kontrola devijacije brodskog kompasa pomoću Polare, Sunca, planeta ili zvijezda

3. Fi meridijana ili Fi Polare


ENGLESKI JEZIK

Više pitanja s ciljem procjene znanja i razumijevanja pomorskog engleskog jezika.

Za pripremu za pismene ispite pripremila sam Individualne i unikatne zbirke zadataka koji se pripremaju i tiskaju/izdaju na zahtjev i na ime naručitelja. Kupnjom zbirke (ovisno o paketu) dobivate i online/osobne konzultacije.


Više informacija možete pronaći na ZBIRKE ZADATAKA.