WELCOME TO MARINAPOMORAC.COM
SOON THERE WILL BE SOME UPDATES TO SITE.
STAY TUNED!

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Znanost i vještina vođenja broda odnosno plovnog objekta najpovoljnijim i najsigurnijim putem od jedne polazne do druge dolazne pozicije na Zemlji koristeći terestričke markantne objekte.

Kod rješavanja zadataka koriste se tablice. Ponekad je potrebno podatke iz tih tablica interpolirati. Interpolacija je jednaka neovisno koje podatke morate očitati iz tablice. Pogledajte primjere interpolacije podataka iz raznih tablica. INTERPOLACIJA

Ovo je prvi dio od serije video zapisa koja pokriva osnove terestričke navigacije. Ukratko je objašnjeno:

- Zemlja kao elipsoid

- Velike i male kružnice na Zemlji

- Zemljopisne koordinate

- Mjerne jedinice u navigaciji

Ako imate dodatnih pitanja, postavite ih u komentarima videozapisa ili na FB stranici, ili na email: marinapomorac@gmail.com.

Ovo je drugi dio od serije video zapisa koja pokriva osnove terestričke navigacije. Ukratko je objašnjeno:

- Osnovni pojmovi o kartografskim projekcijama

- Mjerilo karte

- Zahtjevi za kartu u navigaciji

- Merkatorova karta

- Konstrukcija Merkatorove karte

- Podjela pomorskih karata

Ako imate dodatnih pitanja, postavite ih u komentarima videozapisa ili na FB stranici, ili na email: marinapomorac@gmail.com.

Merkatova karta - kako se konstruira Merkatova bijela karta?
Oznake na nautičkoj Merkatovoj karti - u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta, neke osnove oznake. Osobito ih moraju poznavati voditelji brodice kat B i C, ali i svi ostali naravno.

Ovo je treći dio od serije video zapisa koja pokriva osnove terestričke navigacije. Ukratko je objašnjeno:

Osnovni smjerovi u navigaciji

- Podjela horizonta

- Kurs 

- Azimut 

- Pramčani kut

Ako imate dodatnih pitanja, postavite ih u komentarima videozapisa ili na FB stranici, ili na email: marinapomorac@gmail.com.

Kurs broda - što je to kurs broda, kako se unosi na kartu i kako se očitava s karte? Saznajte u video uputama.

Azimut - što je to azimut, kako se mjeri, kako se ucrtava na kartu i kako se očitava s karte?

Prijeđeni put i brzina - kako se očitava prijeđeni put i brzina broda s karte?

Ovo je četvrti dio od serije video zapisa koja pokriva osnove terestričke navigacije. Ukratko je objašnjeno:

- Teorija magnetizma

- Zemljino magnetsko polje

- Elementi zemljina magnetizma

- Stalni brodski magnetizam

- Prolazni brodski magnetizam

- Devijacija magnetskog kompasa

Ako imate dodatnih pitanja, postavite ih u komentarima videozapisa ili na FB stranici, ili na email: marinapomorac@gmail.com.

Ovo je peti dio od serije video zapisa koja pokriva osnove terestričke navigacije. Ukratko je objašnjeno:

- Vrste brodskih kompasa

- Svojstva magnetskog kompasa

- Opis magnetskog kompasa

- Održavanje magnetskog kompasa

Kao što kažem u videozapisu ovo je samo u kratkim crtama, svaki kompas dolazi s uputama za korištenje i održavanje koje morate proučiti prije korištenja. 

Ako imate dodatnih pitanja, postavite ih u komentarima videozapisa ili na FB stranici, ili na email: marinapomorac@gmail.com.

Ovo je šesti dio od serije video zapisa koja pokriva osnove terestričke navigacije. Ukratko je objašnjeno:

- Vrste kurseva i azimuta

- Pretvaranje kurseva i azimuta


Ako imate dodatnih pitanja, postavite ih u komentarima videozapisa ili na FB stranici, ili na email: marinapomorac@gmail.com.

Ovaj video ide uz treći, četvrti i šesti dio teorije Terestričke navigacije gdje demonstriram kako ucrtati kurs i azimut na nautičku kartu, kako od pramčanog kuta dobiti azimut te kako s karte očitati i odrediti varijaciju te što je devijacija. 


Kao što sam naglasila u videozapisu, ovo je u edukativne svrhe snimljeno na plastificiranoj bijeloj karti s flomasterom da bi radnje bile upečatljivije. STVARNI RAD na papirnatoj karti s olovkom je prikazan u drugim videozapisima. 


Ako imate dodatnih pitanja, postavite ih u komentarima videozapisa ili na FB stranici, ili na email: marinapomorac@gmail.com.

Pretvaranje kurseva i azimuta - Kurs i azimut pravi, magnetski, kompasni, magnetska varijacija i devijacija te njihovi odnosi.

Ovaj video objašnjava proračun greške vožnje žirokompasa kao dio ispita iz Terestričke navigacije. Kao što ćete vidjeti u video zapisu, imamo tri "različite" formule za isti problem.

IALA A i IALA B

Bočna svjetla brod i obala

Brodovi imaju desno svijetlo zeleno, lijevo crveno i to pravilo vrijedi za sve brodove. U Europi, Africi i Australiji (vidi sliku dolje) koristi se IALA A sustav za označavanje bočnih strana obale kopna i otoka, desno zeleno lijevo crveno. U Americi (kontinent) i Japanu koristi se IALA B sustav desno crveno lijevo zeleno. Kad se plovi rijekama označuje se prema smjeru gdje rijeke izvire, a za luke i kanale označuje se smjer ulaza.


Problem u shvaćanju bova dolazi kod račvanja kanala na dva - jedan glavni i jedan sekundarni.


Ako je glavni kanal desno, desno će biti obična zelena bova, a lijevo crvena za zelenom trakom u sredini, crvena jer mora ukazivati na lijevu stranu, a središnja traka govori koji je qlavni kanal. I to zato što se ta bova nalazi između crvene i zelene. Kanal se račva - desno imate zelenu, u sredini gdje se račva imate crvenu za zelenom srednjom trakom - oznaku lijeve strane, a još na lijevu stranu imate čistu crvenu koja je oznaka lijeve strane tog sekundarnog kanala, a ona središnja bova i njena zelena traka je tako postala oznaka desne strane tog sekundarnog kanala.

Hrvatska je u EU stoga naši ulazi u luke i rijeke prema izvoru su označeni desno zeleno, lijevo crveno.

Ovo je sedmi dio od serije video zapisa koja pokriva osnove terestričke navigacije. Ukratko je objašnjeno:

- Vrste crta pozicija (stajnica)

- Pogreške crta pozicija (stajnica)

- Vrste pozicija


Ako imate dodatnih pitanja, postavite ih u komentarima videozapisa ili na FB stranici, ili na email: marinapomorac@gmail.com.

Ovaj video ide uz sedmi dio teorije Terestričke navigacije gdje demonstriram neke od metoda određivanja pozicije broda te kako ih unjeti na nautičku kartu. 


Kao što sam naglasila u videozapisu, ovo je u edukativne svrhe snimljeno na plastificiranoj bijeloj karti s flomasterom da bi radnje bile upečatljivije. STVARNI RAD na papirnatoj karti s olovkom je prikazan u drugim videozapisima. 


Ako imate dodatnih pitanja, postavite ih u komentarima videozapisa.

Pozicija broda - kako se ucrtava i očitava pozicija broda sa Merkatove karte?

Pozicija broda - dobivanje iste na razne metode i ucrtavanje na kartu. Svi koraci ucrtavanja rute i plovidbenog poduhvata s azimutima i kursevima kompasnim, magnetskim i pravim. Zadatak s rješenjima

Karta da možete i sami vježbati (ili koristite MK 14).

Pothenotova metoda je metoda određivanja pozicije broda mjerenjem horizontalnih kutova između tri terestrička objekta te konstrukcija geometrijskog rješenja na karti. Horizontalni kutovi se mogu izmjeriti sekstantom, dvokutomjerom ili sličnim smjeralom. 

RJEŠAVANJE ZADATKA IZ TERESTRIČKE NAVIGACIJE, primjer #1

1. Dana 15.03.2017. g. mb " POIASAN " nalazi se na poziciji LAT= 43°15,5' N, LONG=016°30,5'E i treba proći subočice rt Pelegrin na udaljenosti 2,2 M. 

Odredi poziciju broda, očitaj koordinate P2, očitaj kurs pravi.

2. Iz pozicije P2 brod nastavlja plovidbu u Kk = 239° te određuje poziciju P3 snimanjem sv. Hrid Volić na azimutima kompasnim WK = 121° i sv. Barjak WK = 202° 

Odredi poziciju broda, očitaj koordinate P3, očitaj kurs pravi.

3. Brod nastavlja plovidbu u Kp = 246°, te vrši kontrolu devijacije magnetskog kompasa pomoću pokrivenog smjera sv. Barjak i sv. Rt Stupišće. U trenutku dolaska broda u poziciju pokrivenog smjera očitan je WmK = 154° 

Izračunaj devijaciju magnetskog kompasa.

RJEŠAVANJE ZADATKA IZ TERESTRIČKE NAVIGACIJE, primjer #2

1. MB " POIASAN" 15.03.2017. g. plovi lastovskim kanalom u Kp = 271° te treba proći sjevernom stranom od sv. Tajan na udaljenosti od 2,2 M.

Odredi poziciju broda, očitaj koordinate P1

2. Brod nastavlja plovidbu u Kk = 271° te određuje poziciju pomoću dvije udaljenosti, od sv. Rt Zaglav d = 4,3 M i sv. Rt. Velo Dance d= 6,5 M

Odredi kurs pravi i poziciju broda, očitaj koordinate P2.

Iz P2 brod nastavlja plovidbu u Kp = 291° te u 14:42 snima subočice Rt Velo Dance. U 14:54 ponovo snima isti svjetionik na azimutu pravom WP = 094°

Odredi poziciju broda prijenosom stajnice. Brzina broda je 18 čv.

3. Iz P3 (14:54) brod nastavlja plovidbu u Kp = 315°, 28 minuta. Brzina broda je 22 čv. Odredi poziciju zbrojenu. Dolaskom na Pz, određuje se pozicija prava snimanjem sv. Rt Stončica, pramčani kut lijevi = 042°, d= 3,5M

Pomoću Pz i Pp odredi kurs preko dna, zanos i smjer ZANOSA

Ovo je osmi dio od serije video zapisa koja pokriva osnove terestričke navigacije. Ukratko je objašnjeno:

- Brzina preko dna i brzina kroz vodu

- Vrste brzinomjera

- Opis i princip rada brzinomjera

- Održavanje brzinomjera

- Pogreške brzinomjera


Ako imate dodatnih pitanja, postavite ih u komentarima videozapisa ili na FB stranici, ili na email: marinapomorac@gmail.com.

Logaritamska podjela - kako se koristi logaritamska podjela koja se nalazi na nekim kartama u izdanju HHI Split za rješavanje formule PUT = BRZINA × VRIJEME

Kako prebaciti ortodromu sa gnomonske karte (gdje je ortodroma ravna linija) na Merkatorovu kartu (gdje je ortodroma krivulja)

Ovo je deveti dio od serije video zapisa koja pokriva osnove terestričke navigacije. Ukratko je objašnjeno:

- Pojam loksodrome i ortodrome

- Loksodromska plovidba

- Loksodromski trokuti

- Rješavanje loksodromskih zadataka (u posebnim video zapisima kroz praktičnu nastavu)

- Specijalni slučajevi plovidbe po loksodromi

- Ortodromska plovidba

- Računsko rješavanje ortodromskih zadataka (u posebnim video zapisima kroz praktičnu nastavu)

- Grafičko rješavanje ortodromskih zadataka na gnomonskoj karti https://youtu.be/BSNO7rkEo9A

- Kombinirana plovidba

U ovom video zapisu objašnjavam kako se koristi Naiperovo kolo u sfernoj trigonometriji za određivanje formula za rješavanje elemenata pravokutnog trokuta.

Ovo je moja osobna metoda koju sam razvila, moje osobne oznake te kodiranje elemenata s bojama i sam koncept objašnjavanja tako da postoji mogućnost da Vaš predavač Vama objasni kolo na potpuno drugačiji način stoga se nadam da ovaj video će ipak prije pomoći nego odmoći.

https://goo.gl/NtG7Ah

https://goo.gl/XsSwYJ


Loksodromska i ortodromska plovidba - kako se rješava zadatak iz loksodromske i ortodromske plovidbe kad je vrh ortodrome između pozicije polaska i pozicije dolaska? 2017 verzija

Loksodromska i ortodromska plovidba - kako se rješava zadatak iz loksodromske i ortodromske plovidbe kad vrh ortodrome nije između pozicije polaska i pozicije dolaska?

2017 verzija

Loksodromska i ortodromska plovidba - kako se rješava zadatak iz loksodromske i ortodromske plovidbe kad ortodroma prelazi ekvator? 2017 verzija

Loksodromska i ortodromska plovidba - kako se rješava zadatak iz loksodromske i ortodromske plovidbe kad plovimo po istoj paraleli? 2017 verzija

Loksodromska i ortodromska plovidba - kako se rješava zadatak iz loksodromske i ortodromske plovidbe kad imamo graničnu paralelu (kombinirana plovidba)? 2017 verzija
Ovo je deseti dio od serije video zapisa koja pokriva osnove terestričke navigacije. 

Ukratko je objašnjeno:

- Vrste dubinomjera
- Ultrazvučni dubinomjer
- Održavanje ultrazvučnog dubinomjera
- Pogreške ultrazvučnog dubinomjera

Ovo je jedanaesti dio od serije video zapisa koja pokriva osnove terestričke navigacije.


Ukratko je objašnjeno:


- Teorije nastanka morskih mijena

- Čimbenici koji utječu na morske mijene

- Vrste morskih mijena

- Pojmovi i definicije morskih mijena

- Priručnici morskih mijena i struja morskih mijena

- Vrijeme nastupa i visina visoke i niske vode za glavnu i sporednu luku

Određivanje razine mora iznad karte - Kako odrediti dubinu mora odnosno razinu plime i oseke iznad razine karte?

Ovaj video prati jedanaesti dio teorije Terestričke navigacije gdje demonstriram rješavanje zadatka proračuna razine karte, dubine mora te vremena nastupa određene razine mora potrebne za ulazak broda u luku ili na točku sidrišta. 

Ispit iz terestričke navigacije - pet zadataka. 

Primjer s pomorskog fakulteta

1. zadatak Loksodroma ortodroma s graničnom paralelom

2. zadatak Loksodroma ortodroma izmješano

3. zadatak Razina mora i vrijeme uplovljenja u luku

4. zadatak Pozicija na karti s pramčanim kutevima, varijacijom i devijacijom

5. zadatak Pozicija na karti s zadanim azimutom i udaljenošću

Stariji videozapisi (zamijenjeni su novima 2017., ažurirani)