WELCOME TO MARINAPOMORAC.COM
SOON THERE WILL BE SOME UPDATES TO SITE.
STAY TUNED!

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

Tae kwon do WTF

Taekwondo je korejska borilačka vještina nastala 40-ih godina dvadesetog stoljeća spajanjem različitih vještina koje su se vježbale u to vrijeme. Njezino ime dolazi iz riječi Tae (태, hanja 跆), što znači udariti nogom, Kwon (권, hanja 拳), što znači udariti rukom i Do (도, hanja 道), što znači put. Taekwondo je udaračka vještina koju odlikuju atraktivne nožne tehnike i brzina. Danas se taekwondo smatra jednom od najpopularnijih borilačkih vještina i sportova, a broj vježbača u svijetu se procjenjuje na više od 100 milijuna.

Ako možemo tako se izraziti dijeli se na WTF i ITF taekwon do. Kako samo možemo donositi osobne zaključke na temelju dostupnih informacija, iz svega pročitanog izgleda da je došlo do odvajanja jer je general Choi Hong Hi zahtjevao da se radi po njegovim pravilima, a drugi to nisu htjeli prihvatiiti pa su osnovali svoju verziju. Tako da je ITF stariji od WTF.

Ja osobno sam trenirala po ITF stilu i došla do crvenog pojasa. Kako je WTF olimpijski sport dok ITF nije, sve više i više klubova prestaje trenirati ITF.

ITF je po meni ipak borilačka vještina koja se trenira sa duhom, sa ciljem da se uđe u tu vještinu i stekne nešto više od puke fizičke spremnosti. Tae kwon do nije sport, nikad neće biti. Ali ga nažalost treneri tako predstavljaju, pa i tako treniraju pa se ono klanjanje na početku treninga svodi na "klanjanje" samo radi klanjanja da se po nečemu razlikujemo od baleta. Tae kwon do je puno više od sporta, mentalno, psihički i fizički.
Ali, ako želite, može biti samo sport.

Tae kwon do WTF forme od prve do osme.

Izrazi

Charyot (izgovara se char-ee-ot) - Pažnja (stati u stav mirno, ruke stisnute u šake ispred pojasa)
Kyongrye (kun-yeah)Naklon
Chumbi (Jumbi)pripremi se (stanje pripravnosti)
Sijak (She-jack) - Start
Keuman (Koo-maan) - Stop
Shiu - na mjestu voljno (ruke iza leđa)
Ki Hup (key-up) izraz koji se koristi izvikuje prilikom izvođenja udarac

Ap - naprijed

Jeop - bočno

Dwe - natrag

•Ako želite reći prema naprijed, u stranu(bočno) ili unatrag dodajte u izgovoru na kraju “ro”

Ap-eu-ro – prema naprijed

Jeop-eu-ro – u stranu/bočno

Dwe-ro - unatrag

Brojevi

1 Hana 2 Tul 3 Set 4 Net 5 Tasot 6 Yosot 7 Ilgop 8 Yodol 9 Ahop 10 Yol

Udarci nogom

Chagi - udarac Kick
Ap Chagi - prednji udarac Front Kick
Yeop Chagi - bočni udarac Side Kick
Dollyo Chagi - kružni Turning Kick
Bandal Chagi - 45° Kick
Naeryo Chagi - Axe Kick
Bandae Dollyo Chagi - stražnji kružni Reverse Turning Kick
Bitureo Chagi - Twisting Kick
Mireo Chagi - Pushing Kick
Dwit Chagi - stražnji udarac petom Back Kick
An Chagi - Inward Crescent Kick
Bakkat Chagi - Outward Crescent Kick
Mooreup Chigi - udarac koljenom  Knee Strike

Udarci rukom

Jureugi - Punch
Chigi - Strike
Sonnal - udarac otvorenim dlanom
Baro Jureugi - direkt prednjom šakom Obverse Punch
Bandae Jureugi - direkt stražnjom šakom Reverse Punch
Nearyo Jureugi - Downward Punch
Yeop Jureugi - kroše Side Punch
Chi Jureugi - aperkat Uppercut Punch
Dollyo Jureugi - Turning Punch
An Chigi - Inward Strike
Bakkat Chigi - Outward Strike
Ap Chigi - Frontward Strike
Nearyo Chigi - Downward Strike
Pal Koop Chigi - udarac laktom Elbow Strike

Stavovi

Naranhi seogi - paralelni stav
Moa seogi - stav mirno
Juchun seogi - jahaći stav
Ap Seogi - hodajući stav
Ap Koobi - dugi stav
Palchagi joombi - borbeni stav (gard)

Blokovi

Ovisno o smjeru

1) Bakkat makki (vanjski blok)
2) An makki (unutarnji blok) 
3) Yeop makki (bočni blok)


Ovisno o razini

1) Arae Makki (niski blokovi)
2) Momtong Makki (u razini tijela)
3) Olgul makki (u razini glave)