WELCOME TO MARINAPOMORAC.COM
SOON THERE WILL BE SOME UPDATES TO SITE.
STAY TUNED!

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

Sve počinje sa planom...

Ako ne znate kad trebate početi planirati, šanse su velike da već kasnite sa planom čim ste postavili sebi to pitanje.
Iako planiranje svega može rezultirati nedostatkom spontanosti, spontanost je privilegija koji rijetki mogu priuštiti.

Stoga - moramo planirati, ali što treba planirati?
Ja sam za to da se sve planira. Makar okvirno.
To više nije plan akcije koliko plan odgovora na pitanje: Što ako?

Ispit za ispitivače, prikladno

Za početak, pokušajmo sa laganim "ispitom", koji je zapravo priprema za predavanje, odgovore na ova pitanja bi trebali imati prije svakog predavanja:

1. Which types of learning are best achieved and supported through presentation? Koje vrste/teme koje se obrađuju se najbolje mogu prezentirati kroz prezentaciju - PPT ili demonstraciju?
2. Explain how exercises and activities encourage learning? Objasni kako vježbe i praktična nastava potpomažu stjecanju znanja?
3. Describe how you decide whether the language you will be using to put across the information is appropriate for the learners? Opišite kako odabirete jezik pomoću kojeg će te prenositi znanje, a koji je prikladan za cijelu grupu?
4. Outline how you might adapt presentations and activities to support learning – give an example? Naznači kako bi mogao/la prilagoditi prezentaciju i aktivnosti da bi se pružila veća potpora edukaciji. Primjer?
5. How do you identify and use different learning opportunities? Kako prepoznaješ i koristiš razne metode za transfer znanja?
6. Describe the factors that are likely to prevent learning and how do you overcome them?  Opiši faktore koji mogu spriječiti transfer znanja i kako bi ih eliminirao/la?
7. Explain how you choose and prepare appropriate visual aids.  Objasni kako odabireš i pripremaš prikladna vizualna i audio pomagala (i informatička) za predavanje.
8. How do you make sure everybody acts in line with health, safety and environmental protection legislation and best practices when planning and running each presentation? Kako osiguravaš da se svi ponašaju u skladu sa sigurnosnim pravilima i pravilima učilišta prilikom pripreme i izvedbe predavanja?
9. How do you keep you presentation up to date? Kako održavaš prezentacije ažuriranima i koliko redovito?
10. How do you adjust your presentation depending on the group size or experience? Kako prilagođavate prezentaciju s obzirom na različite grupe kandidat (manji ili veći broj učenika) sa većim ili manjim predznanjem ili slabim temeljnim znanjem vezanim za tematiku koju predajete?
11. What would you do in case of blackout in middle of the course? Što bi učinio u slučaju nestanka struje u tijeku predavanja?


Pravilan raspored i plan rada za predavača, profesora, učitelja je najvažniji dio radnog tjedna, mjeseca i godine.

P
ogledajte prijedlog jednog učitelja kako on organizira svoj rad u sustavu obrazovanja i što predlaže drugim kolegama.