WELCOME TO MARINAPOMORAC.COM
SOON THERE WILL BE SOME UPDATES TO SITE.
STAY TUNED!

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

INFORMACIJE VEZANE ZA ISPIT
ZA ZVANJE PRVOG ČASNIKA PALUBE 
na brodu od 3000 BT ili većem  

Ako ste duže u svijetu nautike, onda znate da od davnina među pomorcima kruži folder "KAPETANSKI" gdje su pomorci tijekom godina skupili raznorazne materijale potrebne za edukaciju i pripremu za ispite. Ja sam ga dobila 2002. godine, prije odlaska na vježbenički staž (kad bi se i trebao nabaviti). 
Taj folder plus moji dodatci se nalazi na LINKU:
 Link za folder KAPETANSKI
(za novije dokumente pogledajte datume dodavanja dokumenata)

Od 2013. intenzivno radim na projektu
ONLINE SUSTAVA ZA EDUKACIJU ZA POMORCE
 kroz materijale koje objavljujem na ovoj webstranici.
Taj rad nije financiran od strane EU niti države stoga je svaka pomoć dobrodošla.

Podršku ovom projektu možete pružiti kupnjom mojih originalnih izdanja na www.webknjizara.com.

U sklopu projekta pripremila sam priručnik koji sadrži cjelokupnu teoriju na principu pitanje - odgovor. Pitanja su službeno propisana od strane ministarstva.

Priručnik je primarno namijenjen za pripremu za zvanje prvog časnika palube od 3000 BT, ali ga oni s dobrim predznanjem i iskustvom mogu iskoristiti i za pripremu za zvanje za časnika palube iznad 500 BT.

Svoj originalni ažurirani primjerak možete nabaviti na linku (isključivo online kupovina):

CIJENA 335KN PLUS DOSTAVA (u Splitu moguće osobno preuzimanje). 

PRVI ČASNIK PALUBE NA BRODU DO 3000 BT  (STCW II/2)

Uvjeti

– posjeduje svjedodžbu iz članka 17.  Pravilnika (časnik plovidbene straže od 500 BT),

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno prilagođenom programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3.000 BT, ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3.000 BT, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3.000 BT,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na brodovima od 500 BT ili većima u svojstvu časnika plovidbene straže,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Priloga D, dio D6C (Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini), D20 (Medicinska skrb na brodu), D44 (Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)), D45 (Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu), D47B (Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina), D48 (Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša), dužan je prije izdavanja svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka savladati odnosne programe.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Potrebna dokumentacija za prijavu ispita

Sve kao i za časnika od 500 BT i iznad, plus:
- Potvrda o završenom obrazovanju prema prilagođenom programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3.000 BT
- D6-C ARPA na upravljačkoj razini (preslika)
- D20 Medicinska skrb na brodu (preslika)
- D47B (Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina) (preslika)

"Kapetanski" ispit

C7 Prvi časnik palube na brodu od 3.000 BT ili većem i zapovjednik broda na brodu od 3.000 BT ili većem

Predmeti:

– Navigacija i planiranje plovidbe (usmeno i pismeno)

– Rukovanje teretom i stabilnost broda (usmeno, pismeno i praktično)

– Manevriranje brodom i izbjegavanju sudara na moru (usmeno i praktično)

– Sigurnost na moru (usmeno i praktično)

– Održavanje broda (usmeno)

– Meteorologija s oceanografijom (usmeno)

– Pomorsko pravo (usmeno)

– Engleski jezik (usmeno i pismeno)


Popis pitanja za usmeni ispit je podijeljen u tri razine.


Pitanja s 99% vjerojatnošću su pitanja koja su sigurno postavljena najmanje trojici u grupi od 20 ljudi u proteklih 5 godina.

Pitanja s 50% vjerojatnošću su pitanja koja su sigurno postavljena jednome u grupi od 20 ljudi u proteklih 5 godina.

Te zadnja razina pitanja s 1% vjerojatnošću su pitanja koja su kandidati izvukli u svojoj grupi, a koja ispitivač nije pitao, već zamijenio nečim drugim, ali opet, možda i pita, ovisno o stanju atmosfere, što su doručkovali, jel sutra radni dan ili blagdan i slično.

Naravno, bilo bi kontraproduktivno da ne naglasim da odgovore na sva pitanja iz svih razina možete naći u mom priručniku koji možete naručiti na webstranici webknjizara.hr


Razina 99%

Navigacija

 • Stajnice
 • Fi meridijana i Sunce u zenitu
 • Brzinomjer
 • Greška GPSa
 • VTS  - Sustav pomorskog prometa - Vessel Traffic Service
 • Satni kut
 • Surektascenzija
 • Izraz knots
 • DGPS
 • Linije pozicije obalne navigacije
 • ECDIS
 • Rasterske i vektorske karte, kada se moraju koristiti
 • Radarska slika
 • TSS, (Traffic Separation Scheme - Shema odvojene plovidbe) kada je obavezan tko ih može ustanoviti
 • Cirkumpolarna tijela
 • Zbrojena navigacija
 • Žiroskop-precesija, inercija
 • Gnomonska i merkatorova projekcija
 • Deklinacija
 • Plovidba u posebnim uvjetima
 • Visinska metoda
 • Greške radara - objasniti
 • AIS
 • Sekstant-greške (ekscentriciteta indeksa zrcala) alhidada
 • WGS84 sustav, imaju li HHI karte taj ispravak
 • VDR
 • Prvi vertikal (zenit nadir east west)
 • Brodski magnetizam, osjetljivost ustrajnost stabilnost
 • Proljetna točka
 • Deklinacija
 • ARPA i radar
 • Koliko dugo ARPA računa poziciju
 • Nautički sumrak
 • Pokriveni smjerovi
 • Stereografska projekcija
 • BTM, BRM objasni razliku
 • VTS centri po Jadranu
 • Polara čemu služi
 • Sirius čemu služi
 • Kako naći poziciju nasred oceana
 • Pokriveni smjer
 • Napraviti passage plan - što je najvažnije
 • Dokumenti na brodu, tko izdaje certifikacije
 • Nebeska sfera i koordinatni sustavi

Stabilitet i rukovanje

 • Generalni teret
 • Statička i dinamička stabilnost
 • Kako izračunati hogging i sagging
 • Samarica
 • Objasniti GG1 i MoG
 • Što je stabilitet
 • Teški teret
 • BM i SF
 • Indiferentni brod(GM je jednak nuli)
 • 3 uvjeta plovnosti
 • KM, LCF, BG, XF, Centar plovnosti- pita po zadacima
 • Sipki tereti(kutovi)
 • Nadvođe
 • Plimsonova oznaka
 • Stabilnost na putničkim brodovima
 • 3 SOLAS kriterija za žito
 • Nasukani i dokovani brod
 • Posebni uvjeti stabilnosti
 • Trimovanje broda- trim tablice, premještaj težina, koliko se mijenja gaz za 100 tona
 • Poprečna stabilnost
 • Gz krivulja
 • Stabilnost kontejnera
 • Korisna i posredna nosivost i ukupna nosivost
 • Ventilacija terete
 • Uvjeti za tekuće terete, žito i kontejnere
 • Objasniti zadatak sa samaricom
 • Poprečni presjek broda i točke
 • Kad je brod pretežan ili zatežan objasniti kamo ide točka G
 • Zašto se događa kut nagiba kod pomaka žita
 • FWA
 • Ukrcaj u rijeci, iskrcaj u moru
 • Ukrcaj žita
 • RDS
 • Ukapljeni plinovi
 • Stabilnost kod prodora vode
 • Trim i premještaj težina
 • Dovođenje broda na ravnu kobilicu
 • Konstruirati krivulju statičke stabilnosti
 • Podjela stabilnosti
 • Podjela poprečne stabilnosti
 • S krivulja pantokarena izoklina
 • Draft survey
 • Kemikalci
 • Stabilnost ro ro brodova
 • Statička stabilnost
 • Nacrtati grotla
 • Kako se mijenja trim-kako dovesti brod na ravnu kobilicu
 • Štete na teretu
 • Rasuti teret
 • Plan ukrcaja tereta

Meteorologija

 • Ciklona
 • Anticiklona
 • Sinoptička karta (područje s ledom)
 • Tropski ciklon
 • Tople i hladne fronte
 • Zračne mase
 • Routing karta (meteo karta)
 • Sinoptička karta i svi elementi na njoj
 • Adijabatsko hlađenje i zagrijavanje
 • Chart-card program
 • BVS – bonvoyage system
 • Magla, nastajanje, radijacijska magla, advekcijska magla
 • Spoj hladne i tople fronte - što se događa u toj točki
 • Vlaga, relativna vlažnost, specifična i apsolutna vlažnost,
 • Točka rosišta,
 • Kada ćeš ventilirati skladište i kako
 • Vjetrovi na Jadranu, po kardinalnom i interkardinalnom smjeru
 • Psihometar i ostali meteo uređaji
 • Tlak (standardni, atmosferski)
 • Kako se kreću vjetrovi, polarni, pasatni i umjerenih širina
 • Preporučena i optimalna ruta
 • Sedam meteo pojava (tlak, vlažnost itd)
 • Golfska struja
 • Kada se more zaleđuje, led na moru
 • Što je vrijeme, što je klima
 • Zašto je prvi kvadrant najopasniji (tropski ciklon)
 • Nastanak oblaka i magle (vrste oblaka i magle, klasifikacija)

Pomorsko pravo

 • STCW konvencija (i sve ostale)
 • Stojnice, prekostojnice, izvanredne stojnice, reverzibilne stojnice
 • Registar brodova - što radi ovlasti
 • Teretnica – sve vrste
 • Ugovori o prijevozu morem – sve vrste
 • Pravna podjela mora

Sigurnost na moru

 • Brodice za spašavanje – sve o njima
 • Splavi za spašavanje – sve o njima, kojim plinom se pune
 • Osobna oprema za spašavanje
 • IMO
 • MARPOL
 • Onečišćenje mora i zraka s brodova
 • Manevri MOB

Manevriranje

 • COLREG – cijeli, s modelima brodova demonstrirati radnje
 • Kapetan ste na sudarenom brodu, što trebate napraviti
 • Kada ćete, a kad nećete početi odsukanje/odvajanje.
 • Propele i izboj
 • Azipod
 • Bank effect
 • Squat
 • Utjecaj vijka i trustera

Engleski jezik

Ovisi o pismenom, ako je dobar malo pitanja, ako je odličan skoro ništa, ako je slab sve iz priručnika možete izvući. Za dodatno učenje i pripremu ako niste radili na engl. speaking brodovima posjetite stranicu Boris Pritchard. 

Održavanje broda

 • Cinkovi protektori
 • Korozija
 • Kavitacija
 • Prema grupama i sve u priručniku kako izvučete

Eto. Iz dubine duše vas molim da ne trčite sad prema svojim papirima i križate sve ono što ovdje nije na popisu kako to ne bi morali učiti. Sva pitanja koja nisu ovdje navedena, a u priručniku su spadaju u grupu 50%, što znači, ako ste po dalmatinski "pegula", može se desiti da Vas to i pita.

A pitanja od 1% bi bila hiperbolična navigacija, Loran, Decca, radiogoniometar, ratna blokada na moru, ratna zona na moru, uzapćenje broda i slično.


Dodatno - Usmeni Rijeka

- STABILITET - pismeno 5 zadataka, žito, draft survey, ukrcaj tereta i kut nagiba, uzdužna iskrcaj iz štive 1 i ukrcaj balasta u FPT za željeni gaz, i u vodama različite gustoće. Pismeni traje tri sata može se taman sve napisati, ali bez da se provjerava stoga posebnu pažnju treba voditi na brzini i točnosti prilikom rješavanja. Bitni su im konačni rezultat, ali isto tako nešto sitno boduje i postupak tako da je dobro sve pisati jer nikad ne znaš da li će te jedan bod spasiti. Bili su skoro svi zadaci brod Lošinj i jedan Sava, ali to se može mijenjati.
usmeno - ispituje gosp. Komadina s faxa i sve po pitanjima iz skripte, nije neki problem i on dosta pomaže i navodi. 

- NAVIGACIJA - zadatke iz navigacije imate dolje u tekstu i da se riješiti bez problema u 3 sata pa i ranije, opet isto ako stignete pišite im cijeli postupak. RIJEKA usmeni godp. Kos s faksa i ispituje u detalje sva znanja potrebna za Terestičku i astronomsku navigaciju. Kao npr.:, radarske bočne lepeze, formulu za radarsku udaljenost, crtanje kartografskih projekcija, nebeske sfere, sferne trokute, ortodroma i loksodroma, izvlačenje formula, Naiperovo kolo i Neperova pravila. Itd.

- ENGLESKI - pismeno je standardni tekst iz MARS-a (MAIB - MARINE ACCIDENT INVESTIGATION BRANCH) tekstove možete naći na linkovima za 2015 i 2016, a na usmenom opet taj tekst da objasnite. Ispitna pitanja se dotiču skripti gosp. Pricharda.

- MANEVRIRANJE – OBAVEZNO u detalje i cjelovito poznavati COLREG. Koriste kartice sa svijetlima, izbjegavanje, prednosti, zvučni signali. A nakon toga pitanja iz skripte ovisno što izvučete.

- METEOROLOGIJA – RIJEKA ispituje gosp. Andraka, samo pitanja iz skripte i on dosta pomaže ako zapneš. ŠIBENIK SPLIT – obavezno detaljnije poznavanje sinoptičke prognostičke i dijagnostičke karte i svih elemenata.

- ODRŽAVANJE BRODA – RIJEKA ispituje gosp. Ivce, pitanja su iz skripte.

- SIGURNOST NA MORU - RIJEKA Ispituje gosp. Glazar po pitanjima iz skripte.

- POMORSKO PRAVO – Sva pitanja su po skripti, ako se djelomično ne zna pruža se asistencija, ali ako se uopće ne zna odgovor na pitanje, slijedi pad.

ZADATCI NA PISMENIM ISPITIMA

Prva dva dana ispitivanja sadrže tri pismena ispita iz:


 • NAVIGACIJE (zajedno terestrička i astronomska navigacija)
 • STABILITETA BRODA
 • ENGLESKOG JEZIKA

Pismeni ispiti se razlikuju od kapetanije do kapetanije, ali generalno sadrže:

NAVIGACIJA
1. Jedan zadatak proračuna loksodromske i ortodromske plovidbe sa svim elementima potrebnim za navigaciju
2. Jedan zadatak iz astronomske navigacije, određivanje pozicije broda direktnom ili visinskom metodom s crtežom na bijeloj karti
3. Jedan zadatak iz proračuna vremena nastupa određene razine morske vode ili razine morske vode u određenom trenutku vremena

STABILITET BRODA
1. Jedan zadatak iz proračuna mase ukrcanog tereta ili mase zaliha na temelju očitanih gazova ("Draft survey")
2. Jedan zadatak iz proračuna rezerve dinamičke stabilnost broda nespecificiranom metodom (australska, američka ili kanadska)
3. Jedan zadatak iz dovođenja broda na ravnu kobilicu manipulativnim radnjama s dva tereta
4. Jedan zadatak iz procjene utjecaja na brod kod manipulativnih radnji s brodskom dizalicom
5. Jedan zadatak iz proračuna utjecaja na brod prilikom prelaska iz vode jedne gustoće u vodu druge gustoće

ENGLESKI JEZIK
Više pitanja s ciljem procjene znanja i razumijevanja pomorskog engleskog jezika.

Za pripremu za pismene ispite pripremila sam Individualne i unikatne zbirke zadataka koji se pripremaju i tiskaju/izdaju na zahtjev i na ime naručitelja. Kupnjom zbirke (ovisno o paketu) dobivate i online/osobne konzultacije.


Više informacija možete pronaći na ZBIRKE ZADATAKA.