TM
Kvacica na c

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

SVE ZA PRIPREMU ZA ISPIT ZA PRVOG ČASNIKA PALUBE

Link za folder KAPETANSKI
(za novije ispite pogledajte datume dodavanja dokumenata)

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE ISPITA ZA 
1. I 3. ČASNIKA PALUBE U PRODAJI!
CIJENA 335KN PLUS DOSTAVA. 
PRIRUČNIK SADRŽI CJELOKUPNU TEORIJU NA PRINCIPU PITANJE - ODGOVOR. UPUTE ZA RJEŠAVANJE ZADATAKA SU ONLINE.  KUPNJOM PRIRUČNIKA PRUŽATE DOPRINOS ZA STVARANJE NOVIH VIDEO UPUTA I EDUKATIVNIH MATERIJALA. 

Osnovno o porezu, mirovinskom i davanjima

PRVI ČASNIK PALUBE NA BRODU DO 3000 BT  (STCW II/2)

Uvjeti

– posjeduje svjedodžbu iz članka 17.  Pravilnika (časnik plovidbene straže od 500 BT),

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno prilagođenom programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3.000 BT, ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3.000 BT, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3.000 BT,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na brodovima od 500 BT ili većima u svojstvu časnika plovidbene straže,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Priloga D, dio D6C (Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini), D20 (Medicinska skrb na brodu), D44 (Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)), D45 (Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu), D47B (Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina), D48 (Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša), dužan je prije izdavanja svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka savladati odnosne programe.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Potrebna dokumentacija za prijavu ispita

Sve kao i za trećeg navedeno plus:
- Potvrda o završenom obrazovanju prema prilagođenom programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3.000 BT
- D6-C ARPA na upravljačkoj razini (preslika)
- D20 Medicinska skrb na brodu (preslika)
- D47B (Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina) (preslika)

Kapetanski ispit

UPOZORENJE!!! Svaki ispit može sadržavati kombinacije navedenih zadataka kao što recimo imate situaciju da Zadar/Dubrovnik dijele 1 i 2 zadatak (isti su).

C7 Prvi časnik palube na brodu od 3.000 BT ili većem i zapovjednik broda na brodu od 3.000 BT ili većem

Predmeti:

– Navigacija i planiranje plovidbe (usmeno i pismeno)

– Rukovanje teretom i stabilnost broda (usmeno, pismeno i praktično)

– Manevriranje brodom i izbjegavanju sudara na moru (usmeno i praktično)

– Sigurnost na moru (usmeno i praktično)

– Održavanje broda (usmeno)

– Meteorologija s oceanografijom (usmeno)

– Pomorsko pravo (usmeno)

– Engleski jezik (usmeno i pismeno)


Popis pitanja za usmeni ispit je podijeljen u tri razine.


Pitanja s 99% vjerojatnošću su pitanja koja su sigurno postavljena najmanje trojici u grupi od 20 ljudi u proteklih 5 godina.

Pitanja s 50% vjerojatnošću su pitanja koja su sigurno postavljena jednome u grupi od 20 ljudi u proteklih 5 godina.

Te zadnja razina pitanja s 1% vjerojatnošću su pitanja koja su kandidati izvukli u svojoj grupi, a koja ispitivač nije pitao, već zamijenio nečim drugim, ali opet, možda i pita, ovisno o stanju atmosfere, što su doručkovali, jel sutra radni dan ili blagdan i slično.

Naravno, bilo bi kontraproduktivno da ne naglasim da odgovore na sva pitanja iz svih razina možete naći u mom priručniku koji možete naručiti na webstranici webknjizara.hr


Razina 99%

Navigacija

 • Stajnice
 • Fi meridijana i Sunce u zenitu
 • Brzinomjer
 • Greška GPSa
 • VTS  - Sustav pomorskog prometa - Vessel Traffic Service
 • Satni kut
 • Surekstacenzija
 • Izraz knots
 • DGPS
 • Linije pozicije obalne navigacije
 • ECDIS
 • Rasterske i vektorske karte, kada se moraju koristiti
 • Radarska slika
 • TSS, (Traffic Separation Scheme - Shema odvojene plovidbe) kada je obavezan tko ih može ustanoviti
 • Cirkumpolarna tijela
 • Zbrojena navigacija
 • Žiroskop-precesija, inercija
 • Gnomonska i merkatorova projekcija
 • Deklinacija
 • Plovidba u posebnim uvjetima
 • Visinska metoda
 • Greške radara - objasniti
 • AIS
 • Sekstant-greške (eksentriciteta indeksa zrcala) alhidada
 • WGS84 sustav, imaju li HHI karte taj ispravak
 • VDR
 • Prvi vertikal (zenit nadir east west)
 • Brodski magnetizam, osjetljivost ustrajnost stabilnost
 • Proljetna točka
 • Deklinacija
 • ARPA i radar
 • Koliko dugo ARPA računa poziciju
 • Nautički sumrak
 • Pokriveni smjerovi
 • Stereografska projekcija
 • BTM, BRM objasni razliku
 • VTS centri po Jadranu
 • Polara čemu služi
 • Sirius čemu služi
 • Kako naći poziciju nasred oceana
 • Pokriveni smjer
 • Napraviti passage plan - šta je najvažnije
 • Dokumenti na brodu, tko izdaje certifikacije
 • Nebeska sfera i koordinatni sustavi

Stabilitet i rukovanje

 • Generalni teret
 • Statička i dinamička stabilnost
 • Kako izračunati hogging i sagging
 • Samarica
 • Objasniti GG1 i MoG
 • Što je stabilitet
 • Teški teret
 • BM i SF
 • Indiferentni brod(GM je jednak nuli)
 • 3 uvjeta plovnosti
 • KM, LCF, BG, XF, Centar plovnosti- pita po zadacima
 • Sipki tereti(kutovi)
 • Nadvođe
 • Plimsonova oznaka
 • Stabilnost na putničkim brodovima
 • 3 SOLAS kriterija za žito
 • Nasukani i dokovani brod
 • Posebni uvjeti stabilnosti
 • Trimovanje broda- trim tablice, premještaj težina, koliko se mijenja gaz za 100 tona
 • Poprečna stabilnost
 • Gz krivulja
 • Stabilnost kontejnera
 • Korisna i posredna nosivost i ukupna nosivost
 • Ventilacija terete
 • Uvjeti za tekuće terete, žito i kontejnere
 • Objasniti zadatak sa samaricom
 • Poprečni presjek broda i točke
 • Kad je brod pretežan ili zatežan objasniti kamo ide točka G
 • Zašto se događa kut nagiba kod pomaka žita
 • FWA
 • Ukrcaj u rijeci, iskrcaj u moru
 • Ukrcaj žita
 • RDS
 • Ukapljeni plinovi
 • Stabilnost kod prodora vode
 • Trim i premještaj težina
 • Dovođenje broda na ravnu kobilicu
 • Konstruirati krivulju statičke stabilnosti
 • Podjela stabilnosti
 • Podjela poprečne stabilnosti
 • S krivulja pantokarena izoklina
 • Draft survey
 • Kemikalci
 • Stabilnost ro ro brodova
 • Statička stabilnost
 • Nacrtati grotla
 • Kako se mijenja trim-kako dovesti brod na ravnu kobilicu
 • Štete na teretu
 • Rasuti teret
 • Plan ukrcaja tereta

Meteorologija

 • Ciklona
 • Anticiklona
 • Sinoptička karta (područje s ledom)
 • Tropski ciklon
 • Tople i hladne fronte
 • Zračne mase
 • Routing karta (meteo karta)
 • Sinoptička karta i svi elementi na njoj
 • Adijabatsko hlađenje i zagrijavanje
 • Chart-card program
 • BVS – bonvoyage system
 • Magla, nastajanje, radijacijska magla, advekcijska magla
 • Spoj hladne i tople fronte - što se događa u toj točki
 • Vlaga, relativna vlažnost, specifična i apsolutna vlažnost,
 • Točka rosišta,
 • Kada ćeš ventilirati skladište i kako
 • Vjetrovi na Jadranu, po kardinalnom i interkardinalnom smjeru
 • Psihometar i ostali meteo uređaji
 • Tlak (standardni, atmosferski)
 • Kako se kreću vjetrovi, polarni, pasatni i umjerenih širina
 • Preporučena i optimalna ruta
 • Sedam meteo pojava (tlak, vlažnost itd)
 • Golfska struja
 • Kada se more zaleđuje, led na moru
 • Što je vrijeme, što je klima
 • Zašto je prvi kvadrant najopasniji (tropski ciklon)
 • Nastanak oblaka i magle (vrste oblaka i magle, klasifikacija)

Pomorsko pravo

 • STCW konvencija (i sve ostale)
 • Stojnice, prekostojnice, izvanredne stojnice, reverzibilne stojnice
 • Registar brodova - što radi ovlasti
 • Teretnica – sve vrste
 • Ugovori o prijevozu morem – sve vrste
 • Pravna podjela mora

Sigurnost na moru

 • Brodice za spašavanje – sve o njima
 • Splavi za spašavanje – sve o njima, kojim plinom se pune
 • Osobna oprema za spašavanje
 • IMO
 • MARPOL
 • Onečišćenje mora i zraka s brodova
 • Manevri MOB

Manevriranje

 • COLREG – cijeli, s modelima brodova demonstrirati radnje
 • Kapetan ste na sudarenom brodu, šta trebate napraviti
 • Kada ćete, a kad nećete početi odsukanje/odvajanje.
 • Propele i izboj
 • Azipod
 • Bank effect
 • Squat
 • Utjecaj vijka i trustera

Engleski jezik

Ovisi o pismenom, ako je dobar malo pitanja, ako je odličan skoro ništa, ako je slab sve iz priručnika možete izvući. Za dodatno učenje i pripremu ako niste radili na engl. speaking brodovima posjetite stranicu Boris Pritchard. 

Održavanje broda

 • Cinkovi protektori
 • Korozija
 • Kavitacija
 • Prema grupama i sve u priručniku kako izvučete

Eto. Iz dubine duše vas molim da ne trčite sad prema svojim papirima i križate sve ono što ovdje nije na popisu kako to ne bi morali učiti. Sva pitanja koja nisu ovdje navedena, a u priručniku su spadaju u grupu 50%, što znači, ako ste po dalmatinski pegula, može se desiti da Vas to i pita.

A pitanja od 1% bi bila hiperbolična navigacija, Loran, Decca, radiogoniometar, ratna blokada na moru, ratna zona na moru, uzapćenje broda i slično.


Dodatno - Usmeni Rijeka

- STABILITET - pismeno 5 zadataka, žito, draft survey, ukrcaj tereta i kut nagiba, uzdužna iskrcaj iz štive 1 i ukrcaj balasta u FPT za željeni gaz, i u vodama različite gustoće. Pismeni traje tri sata može se taman sve napisati, ali bez da se provjerava stoga posebnu pažnju treba voditi na brzini i točnosti prilikom rješavanja. Bitni su im konačni rezultat, ali isto tako nešto sitno boduje i postupak tako da je dobro sve pisat jer nikad ne znaš dali će te jedan bod spasiti. Bili su skoro svi zadaci brod Lošinj i jedan Sava, ali to se može mijenjati.
usmeno - ispituje gosp. Komadina s faxa i sve po pitanjima iz skripte, nije neki problem i on dosta pomaže i navodi. 

- NAVIGACIJA - zadatke iz navigacije imate dolje u tekstu i da se riješit bez problema u 3 sata pa i ranije, opet isto ako stignete pišite im cijeli postupak. RIJEKA usmeni godp. Kos s faksa i ispituje u detalje sva znanja potrebna za Terestičku i astronomsku navigaciju. Kao npr.:, radarske bočne lepeze, formulu za radarsku udaljenost, crtanje kartografskih projekcija, nebeske sfere, sferne trokute, ortodroma i loksodroma, izvlačenje formula, Naiperovo kolo i Neperova pravila. Itd.

- ENGLESKI - pismeno je standardni tekst iz MARS-a (MAIB - MARINE ACCIDENT INVESTIGATION BRANCH) tekstove možete naći na linkovima za 2015 i 2016, a na usmenom opet taj tekst da objasnite. Ispitna pitanja se dotiču skripti gosp. Pricharda.

- MANEVRIRANJE – OBAVEZNO u detalje i cjelovito poznavati COLREG. Koriste kartice sa svijetlima, izbjegavanje, prednosti, zvučni signali. A nakon toga pitanja iz skripte ovisno što izvučete.

- METEOROLOGIJA – RIJEKA ispituje gosp. Andraka, samo pitanja iz skripte i on dosta pomaže ako zapneš. ŠIBENIK SPLIT – obavezno detaljnije poznavanje sinoptičke prognostičke i dijagnostičke karte i svih elemenata.

- ODRŽAVANJE BRODA – RIJEKA ispituje gosp. Ivce, pitanja su iz skripte.

- SIGURNOST NA MORU - RIJEKA Ispituje gosp. Glazar po pitanjima iz skripte.

- POMORSKO PRAVO – Sva pitanja su po skripti, ako se djelomično ne zna pruža se asistencija, ali ako se uopće ne zna odgovor na pitanje, slijedi pad.

Demo - Primjeri zadataka na pismenom; Navigacija

PRVI ZADATAK
Dana 06.07.2014. u večernjem sumraku na procijenjenoj poziciji (LAT =45° 32.7' N, LONG =051° 06.1' W) osmotrena su sljedeća nebeska tijela, od kojih je treće nepoznata zvijezda:
ALTAIR                Tk=  00:07:19 Vi = 25°57.1'
KOCHAB             Tk=  00:08:37 Vi = 60°55.6'
NEPOZNATO       Tk=  00:10:21 Vi =   31°59.8' AZIMUT = 258°
Potrebno je odrediti koordinate pozicije broda, ako je:
V OKA=   13   m Ki=   -1.7'  stanje kronometra 0m 37s.
Završni dio računa ucrtati na bijelu kartu (plotting sheet) ili univerzalnu bijelu kartu.
RJEŠENJE
ALTAIR +2.9' 104°
KOCHAB -2.4' 352.5°
BOL DO NEBA (podatci poznati redakciji) +2.3' 258°
Pozicija
LAT 45° 29.4' N
LONG 051° 05.8' W
DRUGI ZADATAK
Ortodroma loksodroma
Brod treba ploviti iz
Primjer 1.  20.02. 2001 (2002, 2007 uglavnom kvaka je da se govori o veljači i koja je godina prijestupna a koja ne)
LAT1= 35° 26.9' N  LONG1= 139° 37.7' E LAT2= 12° 02.0' S LONG2= 077°05.2' W
Izračunati:
a) Loksodromski kurs. KL
b) Loksodromsku udaljenost. DL
c) Ortodromski početni kurs. KPč
d) Ortodromsku udaljenost. DO
e) Ušteda na putu. DL - DO
f) Koordinate vrha
g) Međutočke svakih 10°
h) ETA po ortodromi
TREĆI ZADATAK
Razina vode i vrijeme
Primjer 1.
Izmjerena dubina 13.7m u t = 10 00.
Podatci iz Tide tables za taj dan su:
Vrijeme oseke 05 51 Razina oseke 0.7m
Vrijeme plime 12 11 Razina plime 3 m
Izmjerenu dubinu reducirati na nivo karte.
Primjer 2.
Objekt gaza 2.2 m mora iskrcati nešto u sporednoj luci gdje je dubina 2.4m. Traži se slobodno ispod kobilice UKC 0.5m. Do kada može?
Iz tablica:
GLAVNA LUKA        Vrijeme  08:43  Razina 0.83m  Vrijeme 15:55 Razina  -0.01m   
SPOREDNA LUKA  Razlike  -00:13            -0.11m             -00:15              -0.03m
RJEŠENJE
SPOREDNA LUKA   Vrijeme  08:30  Razina 0.72m  Vrijeme 15:40 Razina  -0.04m

∆ T = 15:40-08:30 = 07:10

∆ A = 0.04 - 0.72 =   |0.76|

Potrebna razina mora = Gaz + UKC = 2.2 + 0.5 = 2.7m

∆ a = Potrebna razina mora - (dubina karte + razina oseke) = 2.7 - (2.4+ - 0.04) = 0.34m

 ∆ t = (cos-1 (2∆a-∆A/∆A)) × ∆T/180° = 03:49:26

Dodajemo na vrijeme razine plime 08:30 + 03:49:26 = 12:19:26

S tim da se na grafu ovo moglo dobiti puno brže (graf daje 12:20 vidi sliku).

Primjer navigacija DUBROVNIK

ZADATAK #1. Dana 31. Kolovoza 2008. u jutarnjem sumraku u blizini Azora (Long=39°W) izmjerene su visine dva nebeska tijela:

U tk1= 07:10:11   V1=42°36,4'      Bellatrix      istočna strana horizonta

U tk2= 07:11:28   V2=50°34,2'      Alpheratz    zapadna strana horizonta

izračunati pravu poziciju direktnom metodom ako su poznati slijedeći podaci:

St= +00:01:24 Voka=14m Ki=-0,6' t=23°C p=1012 hPa


ZADATAK #2. 24.05.2008. u tx = 20:35 iz Capetown lat 34°04.3' S long 017°53.9' E u Charleston lat 31°56.4' N long 079°28.8' W brzinom 15.2 čvora.

Traži se DL, KL, DO, KPČ, uštedu, ETA po ortodromi, sjecište s ekvatorom, te međutočke za zadane long 0°, 25° W i 50° W.


Zadatak #3. Dana 18. listopada 2008. ponton gaza 2 metra i nadvođa 1.5m mora proći ispod najvišeg luka zadanog mosta gdje je dubina označena na karti dk= 2.4m. Visina luka iznad hidrografske nule 2.75m. Hoće li moći proći pod uvjetom da ispod kobilice ostane slobodno UKC 0.5m, a iznad nadgrađa 1 m slobodnog prostora?

Primjer navigacija ZADAR

ZADATAK #1. Brod je 04.rujna 2008. tx= 10:40 isplovio iz luke Sorel (lat 43° 30,6' S long 148° 17,3' E) prema Magelanovom prolazu ((lat 52° 37,6' S long 074° 51,6' W). Do otoka Alikhoolip (lat 46° 43,4' S long 168° 12,8' E) plovi se po loksodromi, a od te pozicije kombiniranom plovidbom u dvije ortodrome i po graničnom paralelu 60°S.

Potrebno je izračunati sve elemente plovidbe po loksodromi (do otoka Alikhoolip) te u kombiniranoj plovidbi (ortodromske udaljenosti, razmak graničnog paralela, početni ortodromski kurs, koordinate graničnih točaka i koordinate među točaka ako je deltaLong M = 25°).

Također je potrebno izračunati ETA (zonsko vrijeme dolaska pred ulaz u Magelanov prolaz ako je brzina b=12,4 čv.


ZADATAK #2. Dana 31. Kolovoza 2008. u jutarnjem sumraku u blizini Azora (Long=39°W) izmjerene su visine dva nebeska tijela:

U tk1= 07:10:11   V1=42°36,4'      Bellatrix      istočna strana horizonta

U tk2= 07:11:28   V2=50°34,2'      Alpheratz    zapadna strana horizonta

izračunati pravu poziciju direktnom metodom ako su poznati slijedeći podaci:

St= +00:01:24 Voka=14m Ki=-0,6' t=23°C p=1012 hPa


ZADATAK #3. Dana 09. siječnja 2008. U večernjim satima brod s teškim teretom treba pristati u Puli na mjestu gdje je označena dubina dk=2,40m. U koliko sati će moći pristati uz uvjet da mu ispod kobilice ostane slobodno UKC=0,5m dubine ako je gaz broda G=2,10m?

Rovinj:

tnv=16:06 Vnv=-4cm   Tvv=23:06 Vvv=74cm

Razlike za sporednu luku Pulu 

PRIMJER -00:15  -3cm   -00:13 -11cm

Primjer stabilnost - ŠIBENIK, DUBROVNIK, RIJEKA

Zadatak: 1

 

M/b «SAVA» krca rudaču u luci Vittoria-Tubarao gdje je gustoća vode y = 1,018 t/m3
Nakon završenog ukrcaja tereta na brod očitani su sljedeći gazovi:

A(P) = 1102,0 cm M(P) = 1000,0 cm F(P) = 897,0 cm

A(S) = 1099,0 cm M(S) =  994,0 cm F(S) = 896,0 cm

Razmak između oznaka gaza i okomica: La = 6,8 m       Lm = 0,0 m       Lf = 1,2 m
Pramčane zagaznice smještene su prema krmi u odnosu na pramčanu okomicu, a krmene zagaznice prema pramcu u odnosu na krm. okomicu. Duljina broda između okomica Lpp = 182,88 m. Deplasman broda prije poč. ukrcaja (disp. light) bio je D = 9409,1 t.

 

-  Odredi količinu ukrcanog tereta u luci Vittoria-Tubarao?

 

Zadatak: 2

 

M/b "SAVA" krca žito u luci Rosario za luku Trieste. Žito je u rasutom stanju i krca se u skladišta br. 1,2,4,5,6 i 7, a ostatak tereta od 3600t u skladište br.3. Nakon završenog ukrcaja deplasman broda D = 36441 t, visina sustavnog težišta broda iznad kobilice je KG = 8,20 m i FSC = 0,05 m. Faktor slaganja tereta pšenice SF = 1,274 m3/t. Duljina između okomica Lpp = 182,88 m, prazan brod ima 8001t. Mrtve težine 250t.


Za ovaj deplasman vrijednosti iz diagrama pantokarena izoklina su sljedeće:
za fi = 5° -> 0,83 m, za fi = 10° -> 1,68 m. fi = 15° -> 2,52 m, za fi = 20°-> 3.36 m, za fi = 25° -> 4,18 m, za fi = 30° -> 4,91 m. za fi = 35° -> 5,58 m, za fi = 40° -> 6,20 m

 

-  Odredi početnu poprečnu metacentarsku visinu broda ispravljenu za utjecaj slobodnih površina MGcorr i pretpostavljeni kut nagiba broda "fi" uslijed pomaka žita te preostalu dinamičku stabilnost RDS na odlasku broda iz luke Rosario?

Za treće skladište pogledajte sliku dolje.

 

Zadatak: 3

 

M/b "KORANA" krca žito u luci Duluth i ima gaz Tp (DF)- 701,0 cm. Tk (DA)= 762,0 cm.

-  Koliko žita još može ukrcati u skladište br.1 i br.4 da bi brod bio na ravnoj kobilici s gazom (even keel draft) 762,0 cm?

 

Zadatak: 4

 

M/b "KORANA" privezan je u luci Huston, ima deplasman D=19130t, KG=7,01 m i lokomotivu mase p = 100,0 t smještenu na desnoj strani broda s težištem udaljenim d = 6,50 m od uzdužnice i h = 12,40 m iznad kobilice. Brod je u uspravnom položaju.
Lokomotivu treba iskrcati preko lijeve strane brodskom dizalicom čije je hvatište hs = 30,0 m iznad kobilice i d - 15,0 m udaljeno od uzdužnice broda kada lokomotiva bude visjela iznad obale.

 

-  Odredi konačnu metacentarsku visinu MoG?

-  Odredi maksimalni nagib broda ,,fi" tijekom operacije iskrcaju lokomotive?
-  Konačni nagib broda nakon iskrcaja predmetne lokomotive?

 

Zadatak: 5

 

M/b ''KORANA" krca teret u riječnoj luci Mar del Plata gdje je gustoća vode y = 1,005 t/m3. Srednji gaz broda je Ts = 8,23 m. Ljetno nadvođe broda Fb (summer) = 239,0 cm, a FWA - 20,0 cm, TPC (morska voda) = 23,69 t/cm. Trenutno nadvođe na lijevoj strani je Fb(P) - 298,0 cm, a na desnoj strani Fb(S) = 309,6 cm. Nakon završetka ukrcaja brod treba otploviti do luke na ušću rijeke, a pritom će potrošiti 15 t goriva. U luci na ušću rijeke krcat će se još 500t tereta.

 

-  Koliko tereta se još može ukrcati u prvoj luci (gdje je gustoća vode y = 1,005 t/m3) da bi dolaskom u morsku vodu brod bio na ljetnoj oznaci (S - summer)?


Poštovani pomorci, u ovom video zapisu sam vam odlučila pokazati kako možete sebi olakšati samostalno vježbanje zadataka (Sava, Korana) tako da odmah nakon što riješite zadatak možete provjeriti svoje rezultate. Kao što u samom nazivu svakog radnog lista (sheet) stoji, ovaj Excel obrazac zaokružuje rezultate na tri decimale tako da može biti sitnih oscilacija u rješavanju. Ako budete imali bilo kakvih problema, javite se u komentarima ili porukom. Upute za rješavanje svakog pojedinog zadatka možete naći na mojoj web stranici pod Stabilnost broda https://www.marinapomorac.com/stabilnost-broda, a same zadatke možete naći na mom Dropboxu (gore na vrhu stranice je link).

Link za excel dokument https://goo.gl/UbcrvM
Link za video https://youtu.be/t_WvEhvPhYY