WELCOME TO MARINAPOMORAC.COM
SOON THERE WILL BE SOME UPDATES TO SITE.
STAY TUNED!

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

Global
Maritime
Distress and
Safety
System

www.gmdss.com
Inmarsat satelitski sustavi - www.gmdss.org
Radiooperater s ograničenom ovlasti - priručnik hrvatskog hidrografskog instituta
Online sustav za učenje GMDSS-a
malo su nakrcani reklamama po rubovima web stranice, ali to sve ide u cijenu toga što su besplatni (osim ako želite koristiti simulator slobodno, onda se plaća mali iznos za cijeli mjesec)

 OPĆA NAČELA GMDSS-a
- osnovna je zamisao Svjetskog pomorskog sustava pogibli i sigurnosti omogućiti službi potrage i spašavanja (Search and Rescue -
SAR) hitno obavješćivanje o brodovima koji se nalaze u pogibelji i uzbunjivanje brodova u neposrednoj blizini broda u pogibelji, tako da mogu sudjelovati u koordiniranim akcijama potrage i spašavanja. Svim operacijama SAR-a rukovodi Pomorski centar za koordinaciju spašavanja (Maritime Rescue and Coordination Centre - MRCC)
- u Republici Hrvatskoj MRCC je smješten u Rijeci
- sustav omogućuje hitno objavljivanje obavijesti iz područja pomorske sigurnosti (Maritime Safety Information - MSI) koje obuhvaćaju navigacijska i meteorološka upozorenja
- GMDSS se temelji na satelitskim i zemaljskim komunikacijskim vezama i službama

GMDSS mora zadovoljiti 9 zadataka:
- emitirati uzbunjivanje u smjeru brod – kopno (na najmanje dva odvojena i neovisna sustava)
- emitirati i primati uzbunjivanje u smjeru brod – brod-primati uzbunjivanje u smjeru kopno – brod
- emitirati i primati komunikacijske poruke na mjestu događaja u akcijama traganja i spašavanja (brod – avioni komunikacije prema i od MRCC-a)
- emitirati i primati komunikacijske poruke na mjestu događaja (koristi se radiotelefonija RT (simpleks rad) ili teleprinter NBDP (FEC rad)
- emitirati i primati signale za lociranje-primati pomorske sigurnosne poruke (MSI)-emitirati i primati opće radio komunikacije za i od obalnih postaja ili mreža
- emitirati i primati komunikacije most – most (VHF CH13)

U GMDSS-u se uočavaju 4 područja plovidbe označena s A1, A2, A3 i A4:

- A1
područje unutar dosega VHF obalne postaje s kojom je moguće stalno DSC uzbunjivanje; VHF DSC CH70 domet VHF radiopostaja (20-30 M)-VHF radiotelefonija, VHF DSC na kanalu 70, VHF DSC prijamnik, SART svi putnički brodovi i brodovi preko 500 GT 2 komada, a brodovi od 300 do 500 GT 1 komad, NAVTEX, EGC poboljšani grupni poziv Enhanced Group Call s printerom za područja koja nisu pokrivena NAVTEX emisijom, satelit EPIRB1,6 GHz ili COSPAS-SARSAT 406 MHz ili za samo područje A1 posebni VHF EPIRB s DSC na kanalu 70, VHF prijenosni 2 komada za brodove do 300 GT, 3 za putničke brodove i brodove s 500 GT i više
- A2
područje koje isključuje područje A1, a unutar je dosega MF obalne postaje s kojom je moguće stalno DSC uzbunjivanje; MF DSC 2187,5 kHz domet MF radiopostaje (100-200 M) - VHF radiotelefonija, VHF DSC na kanalu 70, VHF DSC prijamnik, SART svi putnički brodovi i brodovi preko 500 GT 2 komada, a brodovi od 300 do 500 GT 1 komad, NAVTEX, EGC poboljšani grupni poziv Enhanced Group Call s printerom za područja koja nisu pokrivena NAVTEX emisijom, satelit EPIRB1,6 GHz ili COSPAS-SARSAT 406 MHz, prijamnik bdjenja na 2182 kHz s automatskim signal generatorom, MF radiotelefon s DSC, MF prijamnik DSC za 2187.5 kHz, MF DSC koder i/ili dekoder, VHF prijenosni 2 komada za brodove do 300 GT, 3 za putničke brodove i brodove sa 500 GT i više
- A3
područje koje isključuje A1 i A2 područja, a unutar je obuhvata INMARSAT sustava s kojim je moguće stalno uzbunjivanje; unutar pokrivanja INMARSAT-a (70° N - 70°S) -VHF radiotelefonija, VHF DSC na kanalu 70, VHF DSC prijamnik, SART svi putnički brodovi i brodovi preko 500 GT 2 komada, a brodovi od 300 do 500 GT 1 komad, NAVTEX, EGC poboljšani grupni poziv Enhanced Group Call s printerom za područja koja nisu pokrivena NAVTEX emisijom, satelit EPIRB1,6 GHz ili COSPAS-SARSAT 406 MHz, prijamik bdjenja na 2182 kHz s automatskim signal generatorom,MF radiotelefon sa DSC, MF prijamnik DSC za 2187.5 kHz, MF DSC koder i/ili dekoder, INMARSAT SES, MF/HF radiotelefon sa DSC skenirajućim prijamnikom kao i s MF/HF koderom/dekoderom te NBDP radioteleks, VHF prijenosni 2 komada za brodove do 300 GT, 3 za putničke brodove i brodove s 500 GT i više
- A4
ostala područja izvan područja A1, A2 i A3; ostalo područje (HF)-VHF radiotelefonija, VHF DSC na kanalu 70, VHF DSC prijamnik, SART svi putnički brodovi i brodovi preko 500 GT 2 komada, a brodovi od 300 do 500 GT 1 komad, NAVTEX, EPIRB 406 MHz, prijamnik na frekvenciji 2182 kHz, MF/HF radiotelefon s DSC koder/dekoder i NBDP, NBDP teleks, MF/HFDSC skenirajući prijamnik, VHF prijenosni 2 komada za brodove do 300 GT, 3 za putničke brodove i brodove s 500 GT i više
- u svim područjima se zahtijeva mogućnost stalnog uzbunjivanja
- ovisno o području kojim plovi, brod mora imati propisanu radio opremu definiranu SOLAS konvencijom (Poglavlje IV)
- Republika Hrvatska pripada u područje plovidbe A1

Oprema GMDSS-a