WELCOME TO MARINAPOMORAC.COM
SOON THERE WILL BE SOME UPDATES TO SITE.
STAY TUNED!

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

OPITO je akronim za Offshore Petroleum Industry Training Organization osnovanoj u Velikoj Britaniji, a priznata je na većini kontinenata.


Ona je nešto kao pandan IMO organizaciji u pomorskoj industriji. Kreiraju standarde za edukaciju osoblja na platformama koje izdaju u vidu dokumenata koji pokrivaju sve općenito potrebno za tečaj, međutim glavna zamjerka je što nisu detaljni već na većinu pitanja odgovaraju sa "sufficient". A sami znamo da sufficient može bit sve od nula do beskonačno.


Jedan tipično OPITOv tečaj je BOSIET -  basic offshore safety induction and emergency training; u naravi D2 tečaj Temeljne sigurnosti uz dodatak HUET tečaja. HUET stoji za helicopter underwater escape training, odnosno na hrv. tečaj preživljavanja pada helikoptera u more. Sam naziv tečaja govori da je 80% praktična nastava, a 20% teorija. 18% od tih 20% možete proučiti u video uputama.

HUET - tečaj preživljavanja pada helikoptera u more, dio teorije koja se obrađuje na tečaju.