WELCOME TO MARINAPOMORAC.COM
SOON THERE WILL BE SOME UPDATES TO SITE.
STAY TUNED!

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

Osnove manevriranja

Pod pojmom manevriranja brodom se podrazumijeva vještina upravljanja brodom prilikom pristajanja uz obalu ili gat, prilikom veza u četvero vez i na plutaču, prilikom sidrenja i u posebnim slučajevima kao što su manevri prilikom tegljenja, spašavanja, nasukavanja, prodora vode, požara, manevriranja pri nevremenu (zavlačenja) ili prilikom napuštanja broda. Da bi se manevar dobro izveo, potrebno je poznavati neke bitne čimbenika koji uvelike utječu na njegovu uspješnost.

 

Te čimbenike možemo podijeliti u tri skupine:

 

1.   manevarske posebnosti broda (djelovanje kormila, vijka, veznih konopa, itd.)

2.   utjecaj vanjskih sila i ograničenja (vjetar, struja, akvatorij, itd.)

3.   znanje i sposobnosti osobe koja izvodi manevar

 

Iako uspješnost manevra ovisi o sva tri navedena čimbenika, ipak je kod svakog manevra najpresudniji čovjek sa svojim znanjem i iskustvom. Osim potrebnih teorijskih znanja i stečenog iskustva kroz praksu, neki će zapovjednici kod manevriranja biti uspješniji, dok će neki biti manje uspješni, što opet ovisi o psihofizičkim osobinama svakog pojedinca. Važno je napomenuti da se svaka vještina stječe vježbom, pa je logično da će svaki naredni manevar biti lakši i uspješniji.

Na ponašanje broda utječu sljedeći čimbenici:

 

  1. kormilo broda, njegove karakteristike i djelovanje te okretljivost broda
  2. vijak, njegove karakteristike i djelovanje
  3. zaustavljanje i zalet broda
  4. vrijeme prebacivanja stroja iz vožnje naprijed u vožnju krmom
  5. djelovanje veznih konopa i ostalih sredstava za vez broda
  6. korištenje i djelovanje sidara pri manevriranju
  7. utjecaj trima i nagiba na brzinu i okretljivost broda
  8. poznavanje i korištenje ostalih sredstava i uređaja potrebnih prilikom manevriranja brodom

COLREG - Collision regulation download english version

Pravila za izbjegavanje sudara na moru - preuzmi hrvatsku verziju

Na linku Jedrenjaci i Colreg imate (na engleskom) dobro opisano situacije u kojima se nalaze jedrenjaci te kako na njih utječu i kad pojedina COLREG pravila.
Tako da u situaciji lijevo kad brod B pretječe brod A (brži je od A) pravilo 12 ne vrijedi već se ravnaju prema pravilu 13 COLREG pravila.
Pravilo 12.
Kad se dva jedrenjaka približuju jedan drugome tako da prijeti opasnost od sudara, jedan se od njih mora ukloniti drugome s puta na sljedeći način:

a) kad svaki od njih ima vjetar s različitih strana, brod koji plovi vjetrom s lijeve strane mora se ukloniti s puta drugom brodu,

b) ako oba broda imaju vjetar s iste strane, brod koji se nalazi u privjetrini mora se ukloniti s puta brodu koji plovi u zavjetrini,

c) ako brod koji plovi vjetrom s lijeve strane vidi brod u privjetrini i ne može za njega sa sigurnošću utvrditi plovi li vjetrom s lijeve ili desne strane, mora mu se ukloniti s puta.

U svrhe ovoga članka, privjetrinom se smatra strana suprotna onoj na kojoj se nalazi glavno jedro.

Pravilo 13. 

Svaki brod koji pretječe drugi brod mora se ukloniti s puta dostignutom brodu.

Držat će se da brod pretječe kad se približuje drugome brodu iz smjera većega od 22,50° iza subočice prema krmi toga broda, tj. da je u takvu položaju prema brodu kojega pretječe da bi mu noću mogao vidjeti samo krmeno svjetlo, a da mu ne vidi nijedno od bočnih svjetala.

Ako je brod u ikakvoj sumnji pretječe li drugi brod, dužan je sebe držati brodom koji pretječe i prema tome se ponašati.

Svaka iduća promjena smjera između dvaju brodova ne može učiniti da se brod koji pretječe drži brodom koji presijeca kurs onome drugom, prema ovom pravilniku, i ne može ga se osloboditi dužnosti da se ukloni s puta dostignutome brodu, sve dok ga konačno ne prijeđe i dok se ne udalji.

Čvorovi - na linku upute i animacije za vezivanje čvorova