WELCOME TO MARINAPOMORAC.COM
SOON THERE WILL BE SOME UPDATES TO SITE.
STAY TUNED!

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

KZP - KOREKCIJE ZA PRIRUČNIK
ONLINE OBJAVA KOREKCIJA za priručnik za 1. i 3. časnika palube

LINK ZA NARUDŽBU - Priručnik za 1. i 3. časnika palube
Cijena  Priručnika za 1. i 3. časnika palube je 335kn plus dostava. Dostava je moguća u cijelom svijetu.
U Splitu, u poslovnici tiskare Redak, Iločka 19 moguće je osobno preuzimanje, ali samo 24 sata radnog dana nakon online ili telefonske narudžbe.
Telefon: +385(0)21 544 257
 Fax: +385(0)21 544 257
 E-mail: knjizara@redak.hr

Poznata nam je svima ona stara izreka Tko radi taj i griješi tako da su uvijek moguće greške, od tiskarskih, slučajnih, nenamjernih do grubih grešaka. 

Ukoliko uočite grešku u priručniku ili u video uputama pozivam Vas da to dojavite direktno na marinapomorac@gmail.com ili marina@marinapomorac.com kako bi se isto pravovremeno korigiralo. Ukoliko ne primite potvrdu o primitku emaila u roku od 12 sati, molim pošaljite ponovo.  Cilj je da ovaj priručnik bude „živi“ dokument koji će rasti zajedno sa potrebama nautičara.


Ovdje možete naći korekcije grešaka koje su se nenamjerno desile u tiskanom izdanju. Greške će biti ispravljene u sljedećem izdanju knjige, a sve obavijesti o tome možete naći upravo ovdje, napisane kronološki.


Slučajne i nenamjerne greške u video uputama koje ne mijenjaju bitno temu koja se obrađuje ispravljat će se anotacijama na samom video zapisu uz napomenu da će iste biti vidljive samo dok se video gleda online, skidanjem videozapisa za offline gledanje anotacije neće biti vidljive, ali će biti naznačene u opisu videozapisa.


Grube greške u video uputama (krivo očitane vrijednosti iz tablica, grube matematičke greške, nekorektnost u odnosu na važeća pravila i slično) korigirat će se izradom novog video zapisa. Samim time, link na stariju verziju videozapisa u knjizi će postati nevažeći. Link na novu verziju videozapisa bit će objavljen ovdje.


Ne zaboravite,

OSOBA KOJA NE POSTAVLJA PITANJA

ĆE ČEKATI VJEČNOST DA BI DOBILA ODGOVOR.

Mag. ing. nautike Marina Matić

PRVO IZDANJE

KZP  01/2016

25/03/2016 

Broj stranice - broj pitanja, korekcija

106 - Cos D = (Sin δ1 × Sinδ2) + (Cos δ21 × Cosδ2 × Cos ΔGHA)

132 - 4.3. gdje krivulja prelazi iz pozitivnog u negativni dio grafikona staviti oznaku točke A

181 - U zaglavlju naziv poglavlja - COLREGs

182 - 1.1. 20. Svijetla i znakovi;

203 - 9.2. Ako gda tegljač

301 - 1.1. Torricelli, Descartes, Pascal, Newton, redoslijed događaja 1973 i 1920 (kongres je bio prije jednadžbi), 1.2. Horizontalne

KZP 02/2016

20/04/2016

99 dodana slika univerzalne bijele karte s uputama

119 navede - navedene

135 

Tip 2

- stroge preventivne mjere

- tankovi ne smiju nigdje biti bliži oplati od 760mm, dno B/15

- manji od 150 m - po cijeloj dužini dvostruka oplata osim kod područja stroja

- veći od 225 metara po cijeloj dužini dvostruka oplata

- 125 – 225 metara po cijeloj dužini osim stroja

- manji od 125 metara po cijeloj dužini osim iza strojarnice

- građeni sa većim brojem pregrada

- maksimalni kapacitet tankova 3000 m3

Tip 3

- nema zahtjeva

140 piše 1 i 3 = 7 treba biti 1 i 2 = 7

178 dodano Fresh Water Allowance (FWA) je vrijednost koliko se srednji gaz broda promijeni pri prelasku iz slane vode u slatku vodu. FWA se smanjuje ako se TPC povećava.

FWA (u mm) = Deplasman / (4 x TPC)

FWA (u cm) = Deplasman / (40 x TPC)

221 2.1. ILO je 2006. donio Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) koja je stupila na snagu 20.08.2013.

231 Prema tim mjerilima, opasne tvari se razvrstavaju u 4 kategorije:

• Kategorija X (prije A) - obuhvaća tvari koje prouzrokuju veće opasnosti za morske resurse, ljudsko zdravlje i okoliš (npr. akrolein, krezoli, olovni tetraetil i tetrametil). Iskorišteno hranjivo ulje (vegetable oil) prije je bilo u III, trenutno spada u X, ali pregovori su u tijeku za transfer u Y, treba pratiti novosti.

• Kategorija Y ( prije B i C) - tvari koje prouzrokuju opasnosti za morske resurse, ljude i okoliš (npr. fenol, ugljični tetraklorid) i tvari koje mogu prouzročiti manje opasnosti (npr. benzin, toluene, vinil- acetat)

• Kategorija Z (prije D + III) - tvari koje čine (jedva) zamjetne opasnosti (npr. fosforna kiselina, vosak, loj)

• Kategorija OS – tvari koje nisu opasne engl. Other Substances – sok, melasa, voda

244 8.1. Brodovi se redovito pregledavaju tri mjeseca prije ili poslije isteka godišnjeg pregleda. Međupregled je pregled određenih stavki koje se odnose na pojedinu svjedodžbu u svrhu utvrđivanja da se iste održavaju i ostaju u zadovoljavajućem stanju s obzirom na namjenu broda. Međupregled se može obaviti umjesto drugog ili umjesto trećeg godišnjeg pregleda.

247. .i sustavom koji omogućuje sigurno udaljavanje broda u plamenu

248 . .. 16 područja (NAVAREA) plus pet za Arktik ukupno 21 NAVAREA

256 Periodičnost pregleda za brodove visokog rizika HRS – engl. High risk ship 0-5mj. se ne pregledavaju, srednjeg rizika SRS – engl. Standard risk ship 0-10mj., malog rizika LRS – engl. Low risk ship 0-24 mjeseca bez pregleda. Prioriteti inspekcije se dijele na I – mora biti pregledan, II – može biti pregledan i nema prioriteta.

268 15.2 ... i potpisan od zapovjednika potpisani muster list samo na brodu pod HR zastavom. Na stranim brodovima isprintan i plastificiran.

270 16.4 komunikacija sa spasiteljima – Vidi 2.5.

278 uređaj je žute boje (žute zamijenjeno sa uočljive)

280 Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora, 12.12.2002. usvojen, 01.01.2004. stupio na snagu, 01.07.2004 primjena,

GRAMATIČKE KOREKCIJE (ne navode se u korekturama priručnika)

119 navede - navedene

247. .rijekom prvih 10 minuta ... tijekom prvih

249 9.2 korištenjem. INMARSAT bez točke

249 9.3 sita uzgona - sila uzgona

269 15.5...daje.... da je (sa razmakom)

276 19.1 Malaca strait - Malacca

302 1.2. Ujedino su.. Ujedno su...

334 10.1. Hidrometeri - Hidrometeori


KZP 03/2016

27/04/2016 

176 brod na skici je okrenut pramcem naprijed, a logičnija je slika ako se postavi krmom naprijed (prema čitatelju)

177 Dodano kako se dobila Metacentarska visina MG (GM) = KM – KG = 8,47 – 7,01 = 1,46 m prije podizanja

179 U formuli za DWA zamijenjeno "slatke" u "vode druge gustoće"

KZP 04/2016
08/07/2016

157 U tablici računa centracije stoji da je tank sa 9,8 t diesel oil u strojarnici pun, a volumen mu je 11. Objašnjenje – volumen se množi sa gustoćom da bi dobili kapacitet = 11 × 0,892 = 9,81t pa je tank pun.

166 ΔT = 10,25m – 10,00173m

247 8.4. trijekom prvih 10 minuta (tijekom)

284 1.5. Cinkova mjerna žrtvena elektroda

321 7.1. Vjetar koji pusše

KZP 05/2016

23/12/2016

50 8.3. Greška paralelnosti nije stalna greška.

65 12.7. Druga rečenica je pogrešna (izbrisana).

66 13.4. dodatak na kraju teksta: Ako smo utvrdili da je nepoznato tijelo planet, moramo računati ispočetka sa GHA planeta i dodati sve korekcije.

91 6.3. Greška vožnje žirokompasa je pozitivna za kursove u 2 i 3 kvadrantu (od 90° do 270°) i negativna za kursove u 1 i 4 kvadrantu (od 0° do 90° i 270° do 360°). Greška je najveća u kursevima 0° i 180°, pri većim brzinama i na višim geografskim širinama.

δž = -0,06347×(b × cos Kp)/( cos LAT)

tgδž = (-b × cos Kp)/(901 × cos LAT)

tgδž = (-b × cos Kp)/(b×sin⁡Kp + 900 × cos LAT)

Sve tri formule daju jednake rezultate.

178 Krak djelovanja za nagib broda je od težišta tereta do okomice broda.

188 1.5. Zig-zag MANEVAR (Z test)

215 15.6. Zbog Radi toga se treba

219 1.4. 15000 svijeća kandela

220 1.4. 30000 svijeća kandela

254 10.4. 2500 svijeća kandela

255 10.5. Značci sunčanice

262 12.5. Ostali značci

309 3.1. Dodatak na kraju teksta: Morska voda u sebi ima rastopljene soli i zato je gušća od slatke vode. Što je više soli, to je morska voda gušća i niže joj je ledište. Zbog toga morska voda se ne ledi na 0°C nego stupanj ili dva ispod nule.

321 7.1. Vjetar koji pusše

323 7.2. prednji desni kvadrant je NE na sjevernoj hemisferi

330 8.2. Na kraju dodano: Klima je prosječno stanje atmosfere nad određenim mjestom u određenom razdoblju uzimajući u obzir prosječna i ekstremna odstupanja.

BVS Bon Voyage system je jedan od softverskih rješenja na tržištu koji omogućava

zapovjednicima i kompanijama odabir najpovoljnije rute s obzirom na vremenske prilike i sve čimbenike koji mogu negativno ili pozitivno utjecati na tijek plovidbenog poduhvata i odabir rute.

368 Reverzibilne stojnice (engl. despatch) vrijeme ukrcaja i iskrcaja je jedna cjelina pa se zajedno obračunavaju, ušteđeno vrijeme se kompenzira, samo ako je tako ugovoreno.

Izvanredne prekostojnice - ako je teret postavljen uz bok broda do isteka stojnica, brodar ne može odbiti ukrcavanje takvog tereta. Svrha je takvog dogovora zaštita robe koju je krcatelj dopremio do broda jer bi ona bila izložena opasnostima oštećenja na obali. Traju do ukrcavanja robe. Brodar ima pravo naknade - 50% više nego za redovitu prekostojnicu.

KZP 06/2017

23/10/2017

34 3.3. + 23,5 ° N i jeseni zime -23,5°

50 8.5. Radar preciznije mjeri udaljenosti od kuteva.

58 10.4. Pozicija opažanjem dva objekta nepouzdana je jer jedna ili obje stajnice mogu biti pogrešne.

Pogreška pozicije nastaje ukoliko se brod prebrzo kreće ili ako je vrijeme između dva osmatranja predugo. Da bi se smanjila greška prilikom određivanja pozicije osmatranjem nebeskih tijela potrebno je da vrijeme između osmatranja bude što kraće.

Ukoliko je vrijeme između dva ili više osmatranja predugo (više od nekoliko minuta) potrebno je korigirati stajnice za vrijeme, tj. nastali prevaljeni put i grešku. Proces korekcije je identičan kao i kod određivanja pozicije u razmaku vremena.

60 11.1. Pri ispravljanju varijacije za godinu plovidbe ukoliko stoji napomena za godišnju promjenu pad ili rast, tu možemo imati problem sa shvaćanjem značenja riječi rast i pad. Matematički gledano vrijednost raste prema pozitivnom dijelu pozitivne skale ( 2 u 3 u 4 je rast, -3 u -2 u -1 je rast), a pada prema negativnom dijelu skale (4 u 3 u 2 je pad, -1 u -2 u -3 je pad). Negdje se može naći da pad označava kretanje broja prema nuli, sa bilo koje strane. Kako bi izbjegli nesuglasice, kad je god to moguće treba izbjegavati označavanje godišnje promjene sa rast ili pad, već koristiti E ili W.

64 12.5. Head up - Ovo je jedina od tri opcije za koju kažemo da je nestabilizirana

70 15.1. Svojstvo osjetljivosti se poboljšava stavljanjem jačih magneta.

Svojstvo mirnoće se poboljšava stavljanjem osjetljivog elementa kompasa u tekućinu.

15.2. Mijene mogu biti jednodnevne (engl. diurnal) ili poludnevne (engl. semidiurnal). Razmak između jedne plime i jedne oseke kod jednodnevnih je oko 12 sati i 25 minuta. Razmak između jedne plime ili jedne oseke kod poludnevnih je u prosjeku oko 6 sati, 12 minuta i 30 sekundi

116 1.4. kut prirodnog priklona jednak je ili manji od 35°.

185 1.1. Pravilo 38. Izuzeća

Pravilo 39. - 41. Verifikacija udovoljavanja zahtjevima COLREG konvencije

217 1.1. SADRŽAJ – 41 pravilo

DIO F – VERIFIKACIJA (vršenje provjere da li brod udovoljava uvjetima konvencije)

222 2.2. VHF SAFETY SECURITY poruka

228 4.1. Nedostaje Manila 2010. Dodano u BONUS sekciji 282.

243 7.5. Termozaštitna sredstva

Sredstva za zaštitu od gubitka topline moraju biti izrađena od vodonepropusnog materijala sa toplinskom provodljivošću, a ako se koriste za umotavanje osoba mora se smanjiti gubitak topline. Pod tim spadaju termoizolacijske vreće koje izgledaju kao vreće za spavanje u koju oblačimo osobu za koju postoji opasnost od hipotermije. Nalaze se u sredstvima za spašavanje (u splavima i brodicama).

250 9.4. U brodici mora biti dovoljno goriva i to dizela za 24 sata vožnje i mora imati off - load i on-load sustav kuka za otpuštanje koji može otpustiti brodicu i prije prestanka opterećenja. Zbog izrazito povećanog broja nesreća zbog neispravnog rukovanja on-load mehanizmom IMO je uveo izmjene u SOLAS i LSA kod (engl. Life saving appliance code) koje traže da se na brodice i splavi (koje se spuštaju dizalicama) moraju postaviti uređaji koji sprječavaju pad sredstva za spašavanje (engl. FPD Fall Prevention device).

267 15.1. POGLAVLJE XIII - Shema auditiranja država članica organizacije

POGLAVLJE XIV - Posebne mjere za plovidbu u polarnim područjima

POGLAVLJE XV - U pripremi, obuhvaća osoblje koje radi u offshore industriji

282 U 4.1. nedostaje Manila 2010

2010. donesene su izmjene (engl. Manila amendments) te svi pomorci u posjedu slijedećih certifikata morali su ih do 01.01.2017. (ili do 01.07.2017. ako su na brodu) obnoviti ili ponovo položiti:

• Personal Survival Techniques (PST) STCW code (Table A-VI/1-1)

• Fire Prevention and Fire Fighting (FP&FF) STCW code (Table A-VI/1-2)

• Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats (PSC&RB) STCW code (Table A-VI/2-1)

• Proficiency in Fast Rescue Boats (PFRB) STCW code (Table A-VI/2-2)

• Advanced Fire Fighting (AFF) STCW code (Table A-VI/3)

Svi certifikati izdaju se na rok od 5 godina.

Od 01.01.2017.

- svi brodski električari moraju imati važeći verificirani certifikat sposobnosti za rukovanje uređajima pod visokim naponom (engl. High Voltage Training).

- svi časnici moraju imati važeći verificirani certifikat sposobnosti za korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (engl. ECDIS)

- ovisno o ranku potrebno je položiti tečajeve upravljanja ljudskim potencijalima i timskog rada (engl. Human element, leadership and management training (HELM))

- ovisno o ranku potrebno je položiti sigurnosne tečajeve i tečajeve kontrole nad grupama ljudi (engl. safety and crowd management)

304 1.3. • Južni ocean (Antarktički ocean)

• Arktički ocean (najčešće se smatra dijelom Atlantskog oceana)

306 2.1. • Vođenjem (kondukcijom) - širenje energije kroz sredinu, međudjelovanjem tvari sredine energije. Prijenos topline izravnim dodirom.

• Prenošenjem (konvekcijom) - širenje energije vezane za gibanje čestica tvari koje nose više ili manje energije. Konvekcija je proces u kojem se toplina prenosi s jednog dijela fluida u drugi samim kretanjem fluida.

317 5.4. se ponavlja kao pitanje i odgovor je u 2.4.

325 8.1. Oblaci vertikalnog razvitka - Cu i Cb • Cumulus i Cumulonimbus

329 8.2. bud0ćci budući

360 8.5. osoba koja robu krca ukrcava na brod.

399 D48 je obvezan tečaj

KZP 07/2018

28 1.4. U blizini Sjevernog Zemaljskog nebeskog pola

34 3.3. Koordinate u koordinatnom sustavu horizonta ekvatora (nebeski)

66 13.4. U formuli oznaka deklinacije je R (računata) i azimuta K (kompasni)

80 Koordinate u koordinatnom sustavu horizonta ekliptike

109 Azimut pravi kompasni

130 4.2. Predznak poluge trima i njegovo značenje za stanje broda (pretežno ili zatežno) ovisi o brodogradilištu i treba provjeriti na početku hidrostatskih tablica u uputama.

371 IALA B plutače su dobre boje, krivi oblik, korigirano

374 2.2. hights heights

375 2.2. In the example

376 2.2. In the example

380 5.2. Ordinary seamen (OS)

385 8.1. sufficiently

387 10.1. redosljed

U novom izdanju on STAND BY korekcije

189 

Kavitacija je promjena strujnog toka vode uzrokovana padom tlaka do razine tlaka isparavanja tekućine, te nastaju mjehurići vodene pare koji eksplodiraju implodiraju na površini krila vijka.