Dobro došli,

Moje ime je Marina Matić, magistra inženjerka nautike po struci.


Rođena sam 06.07. 1981. godine u Šibeniku.
Nakon završene srednje prometne škole u Šibeniku odlučila sam se za upis u Višu pomorsku školu Split. Diplomirala sam kao prva studentica na šibenskom odsjeku odjela VPŠ Split u najkraćem mogućem roku. Nakon pripravničkog staža na tankerima za prijevoz nafte i kemikalija odlučila sam nastaviti školovanje i upisala se na Pomorski fakultet u Split i stekla naziv magistra inženjerka pomorskog prometa - smjera nautika.
2006. zaposlila sam se kao suradnik u nastavi u Pučkom otvorenom učilištu Libar i započela svoju karijeru kao instruktor za STCW tečajeve. Iste godine stekla sam zvanje Časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu od 500 BT ili većem. Od 2007. aktivno sudjelujem u projektu dobivanja akreditacije OPITO  (Offshore Petroleum Industry Training Organization (UK)).
Od 2008. do 2012. radila sam kao Voditeljica obrazovanja i još uvijek sam aktivni vodeći predavač većine stručnih predmeta za srednjoškolski smjer Pomorski nautičar. 2012. uspješno sam položila ispit za Voditelja ronjenja (Divecon SSI) u vodama Šibenskog arhipelaga s dioptrijskom maskom.

Predajem u Pomorskom učilištu ADRIALIBAR u Šibeniku veliki dio STCW, YACHTING, OFFSHORE i SAFETY tečajeva, kao i konzultacije za sve stručne predmete smjera NAUTIKA i za palubu. 

Trenirala sam tae kwon do sve do odlaska na fakultet. Nekoliko godina sam trenirala i kuglanje u klubu Šubićevac.


U srpnju 2013. samo pokrenula projekt e-učenja (e-learning) Marinapomorac s ciljem da se pomorcima omogući samostalna priprema za ispite i olakša učenje u svim fazama školovanja.


Ako imate pitanja ili ste zainteresirani za poslovnu suradnju, kontaktirajte me na marinapomorac@gmail.com.

HVALA SVIMA KOJI SU KUPNJOM MOJIH TISKANIH IZDANJA OMOGUĆILI UREĐENJE MOG RADNOG PROSTORA (31.08.2016.)