TM
Kvacica na c

Ucinite znanje svojom sigurnom lukom 

TM

KZP - KOREKCIJE ZA PRIRUČNIK
ONLINE OBJAVA KOREKCIJA

LINK ZA NARUDŽBU
Cijena 335kn plus dostava. Dostava moguća u cijelom svijetu.
U Splitu poslovnici tiskare Redak, Iločka 19 moguće je osobno preuzimanje, ali samo 24 sata nakon online narudžbe.

Poznata nam je svima ona stara izreka Tko radi taj i griješi tako da su uvijek moguće greške, od tiskarskih, slučajnih, nenamjernih do grubih grešaka. 

Ukoliko uočite grešku u priručniku ili u video uputama pozivam Vas da to dojavite direktno na [email protected] ili [email protected] kako bi se isto pravovremeno korigiralo. Ukoliko ne primite potvrdu o primitku emaila u roku od 12 sati, molim pošaljite ponovo.  Cilj je da ovaj priručnik bude „živi“ dokument koji će rasti zajedno sa potrebama nautičara.


Ovdje možete naći korekcije grešaka koje su se nenamjerno desile u tiskanom izdanju. Greške će biti ispravljene u sljedećem izdanju knjige, a sve obavijesti o tome možete naći upravo ovdje, napisane kronološki.


Slučajne i nenamjerne greške u video uputama koje ne mijenjaju bitno temu koja se obrađuje ispravljat će se anotacijama na samom video zapisu uz napomenu da će iste biti vidljive samo dok se video gleda online, skidanjem videozapisa za offline gledanje anotacije neće biti vidljive, ali će biti naznačene u opisu videozapisa.


Grube greške u video uputama (krivo očitane vrijednosti iz tablica, grube matematičke greške, nekorektnost u odnosu na važeća pravila i slično) korigirat će se izradom novog video zapisa. Samim time, link na stariju verziju videozapisa u knjizi će postati nevažeći. Link na novu verziju videozapisa bit će objavljen ovdje.


Ne zaboravite,

OSOBA KOJA NE POSTAVLJA PITANJA

ĆE ČEKATI VJEČNOST DA BI DOBILA ODGOVOR.

Mag. ing. nautike Marina Matić

PRVO IZDANJE

KZP korekcija 01/2016

25/03/2016 106,132 - izmijenjeno u formuli deklinacija 2 u deklinacija 1, dodano slovo A na sliku


Objašnjenje: 

Na stranici 106 u obrascu za rješavanje pozicije broda u astronomskoj navigaciji direktnom metodom u formuli za udaljenost između zvijezda stoji dva puta isti cosinus od deklinacije druge zvijezde. Pravilno je cosinus deklinacije prve zvijezde puta cosinus deklinacije druge zvijezde. Treba u indeksu prvog cosinusa izmijeniti 2 u 1. 

Na stranici 132 na crtežu koji prikazuje GZ krivulju treba na lokaciji gdje krivulja prelazi iz pozitivnog u negativni dio grafikona staviti oznaku točke A

Korekcije koje se NE NAVODE  (ne zapisuju) u tablici izmjena: naslov poglavlja na stranici 181 izmijenjeno iz COLREG u COLREGs, na stranici 182 pravilo 20. Svijetla i znakovi;  trebalo bi pisati svjetla (bez i), na stranici 203 9.2 Ako da tegljač...; trebalo bi pisati Ako ga tegljač (g umjesto d), na stranici 301 Torricelli (dva ll u imenu), Descartes (nedostaje s u imenu), Pascal, Newton (nedostaje zarez između dva fizičara), redoslijed događaja 1973 i 1920 (kongres je bio prije jednadžbi), U 1.1. Horizontale treba biti horizontalne zračne mase (nedostaje slovo n u riječi).  

27/04/2016 KZP 02 i 03

Broj stranice – opaska

VAŽNE KOREKCIJE/AŽURIRANJA (vidi slike)

KZP 02 20/04/2016

99 dodana slika univerzalne bijele karte s uputama

119 navede - navedene

135 

Tip 2

- stroge preventivne mjere

- tankovi ne smiju nigdje biti bliži oplati od 760mm, dno B/15

- manji od 150 m - po cijeloj dužini dvostruka oplata osim kod područja stroja

- veći od 225 metara po cijeloj dužini dvostruka oplata

- 125 – 225 metara po cijeloj dužini osim stroja

- manji od 125 metara po cijeloj dužini osim iza strojarnice

- građeni sa većim brojem pregrada

- maksimalni kapacitet tankova 3000 m3

Tip 3

- nema zahtjeva

140 piše 1 i 3 = 7 treba biti 1 i 2 = 7

178 dodano Fresh Water Allowance (FWA) je vrijednost koliko se srednji gaz broda promijeni pri prelasku iz slane vode u slatku vodu. FWA se smanjuje ako se TPC povećava.

FWA (u mm) = Deplasman / (4 x TPC)

FWA (u cm) = Deplasman / (40 x TPC)

221 2.1. ILO je 2006. donio Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) koja je stupila na snagu 20.08.2013.

231 Prema tim mjerilima, opasne tvari se razvrstavaju u 4 kategorije:

• Kategorija X (prije A) - obuhvaća tvari koje prouzrokuju veće opasnosti za morske resurse, ljudsko zdravlje i okoliš (npr. akrolein, krezoli, olovni tetraetil i tetrametil). Iskorišteno hranjivo ulje (vegetable oil) prije je bilo u III, trenutno spada u X, ali pregovori su u tijeku za transfer u Y, treba pratiti novosti.

• Kategorija Y ( prije B i C) - tvari koje prouzrokuju opasnosti za morske resurse, ljude i okoliš (npr. fenol, ugljični tetraklorid) i tvari koje mogu prouzročiti manje opasnosti (npr. benzin, toluene, vinil- acetat)

• Kategorija Z (prije D + III) - tvari koje čine (jedva) zamjetne opasnosti (npr. fosforna kiselina, vosak, loj)

• Kategorija OS – tvari koje nisu opasne engl. Other Substances – sok, melasa, voda

244 8.1. Brodovi se redovito pregledavaju tri mjeseca prije ili poslije isteka godišnjeg pregleda. Međupregled je pregled određenih stavki koje se odnose na pojedinu svjedodžbu u svrhu utvrđivanja da se iste održavaju i ostaju u zadovoljavajućem stanju s obzirom na namjenu broda. Međupregled se može obaviti umjesto drugog ili umjesto trećeg godišnjeg pregleda.

247. .i sustavom koji omogućuje sigurno udaljavanje broda u plamenu

248 . .. 16 područja (NAVAREA) plus pet za Arktik ukupno 21 NAVAREA

256 Periodičnost pregleda za brodove visokog rizika HRS – engl. High risk ship 0-5mj. se ne pregledavaju, srednjeg rizika SRS – engl. Standard risk ship 0-10mj., malog rizika LRS – engl. Low risk ship 0-24 mjeseca bez pregleda. Prioriteti inspekcije se dijele na I – mora biti pregledan, II – može biti pregledan i nema prioriteta.

268 15.2 ... i potpisan od zapovjednika potpisani muster list samo na brodu pod HR zastavom. Na stranim brodovima isprintan i plastificiran.

270 16.4 komunikacija sa spasiteljima – Vidi 2.5.

278 uređaj je žute boje (žute zamijenjeno sa uočljive)

280 Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora, 12.12.2002. usvojen, 01.01.2004. stupio na snagu, 01.07.2004 primjena,

GRAMATIČKE KOREKCIJE (ne navode se u korekturama priručnika)

119 navede - navedene

247. .rijekom prvih 10 minuta ... tijekom prvih

249 9.2 korištenjem. INMARSAT bez točke

249 9.3 sita uzgona - sila uzgona

269 15.5...daje.... da je (sa razmakom)

276 19.1 Malaca strait - Malacca

302 Ujedino su.. Ujedno su...

334 Hidrometeri - Hidrometeori


KZP 03 27/04/2016 

176 brod na skici je okrenut pramcem naprijed, a logičnija je slika ako se postavi krmom naprijed (prema čitatelju)

177 Dodano kako se dobila 

Metacentarska visina

MG = KM – KG = 8,47 – 7,01 = 1,46m prije podizanja

179 U formuli za DWA zamijenjeno slatke u vode druge gustoće

25/07/2016 KZP 04

Na stranici 284 pod cjelinom Održavanje broda, pitanje 1.5, stoji cinkova mjerna elektroda, treba stajati cinkova žrtvena elektroda.